Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.09.2009

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 23 września 2009 roku:

 • Uchwała Nr XXIV/260/2009
  w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

 • Uchwała Nr XXIV/261/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody blankietów upoważniających do zakupu paliw

 • Uchwała Nr XXIV/262/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty

 • Uchwała Nr XXIV/263/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty 
   
 • Uchwała Nr XXIV/264/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XXIV/265/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XXIV/266/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej 
   
 • Uchwała Nr XXIV/267/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
   
 • Uchwała Nr XXIV/268/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
   
 • Uchwała Nr XXIV/269/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
   
 • Uchwała Nr XXIV/270/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej
   
 • Uchwała Nr XXIV/271/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
   
 • Uchwała Nr XXIV/272/2009
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  publicznym szkołom  prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne 
   
 • Uchwała Nr XXIV/273/2009
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
   
 • Uchwała Nr XXIV/274/2009 
  w sprawie przystąpienia sołectwa Rogów Opolski do Programu „Odnowy Wsi"  w Województwie Opolskim
   
 • Uchwała Nr XXIV/275/2009 
  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Rogów Opolski
   
 • Uchwała Nr XXIV/276/2009 
  w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do Programu szczepień przeciwko wirusowi HPV

 • Uchwała Nr XXIV/277/2009 
  w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 • Uchwała Nr XXIV/278/2009 
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2009 rok (przesłano do RIO)

 • Uchwała Nr XXIV/279/2009 
  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku (przesłano do RIO)

 • Uchwała Nr XXIV/280/2009 
  w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”


   
   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-09-28