Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2009

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 22 kwietnia 2009 roku:

 • Uchwała Nr XXII/237/2009
   w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za rok 2008 (przekazano do RIO)

 • Uchwała Nr XXII/238/2009
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2009 rok (przekazano do RIO)

 • Uchwała Nr XXII/239/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XXII/240/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • Uchwała Nr XXII/241/2009
  w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

 • Uchwała Nr XXII/242/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na wspólne realizowanie projektu pn. „Edukacja poprzez plastykę  i wycieczki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  przez Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach

 • Uchwała Nr XXII/243/2009
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w imieniu Gminy Krapkowice umowy na dofinansowanie projektu oraz dokumentów zabezpieczających prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Steblowie III etap” w ramach Priorytetu III „Rozwój lokalny” Działania 3.2 Obszary polegającej  restrukturyzacji” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR) 2004 – 2006

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-04-24