Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2009

 Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 25 lutego 2009 roku:

 • Uchwała Nr XX/217/2009»
  w  sprawie  przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2009  stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów
  społecznych w gminie Krapkowice na lata 2007 – 2010 
   
 • Uchwała Nr XX/218/2009»
  w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2007 – 2010

 • Uchwała Nr XX/219/2009»
  w sprawie  ustalenia wysokości niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XX/220/2009»
  w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XX/221/2009»
  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych

 • Uchwała Nr XX/222/2009»
  w sprawie  dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Krapkowice do stanu faktycznego

 • Uchwała Nr XX/223/2009»
  w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Kórnicy

 • Uchwała Nr XX/224/2009»
  w sprawie przyjęcia  do realizacji projektu pn. „Edukacja poprzez plastykę i wycieczki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Uchwała Nr XX/225/2009»
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nasza przyszłość, teraźniejszość i przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Uchwała Nr XX/226/2009»
  w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu  pn. „Rozwijajmy wiedzę i umiejętności poprzez  doświadczenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Uchwała Nr XX/227/2009»
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przez wiedzę i kulturę do rozwoju wsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Uchwała Nr XX/228/2009»
  w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu pn. „Swoje poznajcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   
   
 • Uchwała Nr XX/229/2009»
  w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Krapkowice  na  2009 rok

   
 • Uchwała Nr XX/230/2009»
  w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Krapkowicach, ul. Olimpijska 1  
    
 • Uchwała Nr XX/231/2009»
  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Krapkowice
   
   
 • Uchwała Nr XX/232/2009»
  w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty
   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-04-07