Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2008

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 17 grudnia 2008 roku:

 • Uchwała Nr XVIII/200/2008»
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krapkowice na 2009 rok

 • Uchwała Nr XVIII/201/2008»
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2008 rok

 • Uchwała Nr XVIII/202/2008»
  w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2008 rok 
   
 • Uchwała Nr XVIII/203/2008»
  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji
  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2009 rok

 • Uchwała Nr XVIII/204/2008»
  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2009 rok

 • Uchwała Nr XVIII/205/2008»
  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku”

 • Uchwała Nr XVIII/206/2008»
  w sprawie wyrażenia zgody  na  zbycie  nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty

 • Uchwała Nr XVIII/207/2008»
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej

 • Uchwała Nr XVIII/208/2008»
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej

 • Uchwała Nr XVIII/209/2008»
  w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • Uchwała Nr XVIII/210/2008»
  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • Uchwała Nr XVIII/211/2008»
  w sprawie tablicy pamiątkowej

 • Uchwała Nr XVIII/212/2008»
  w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-01-07