Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.11.2008

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 12 listopada 2008 roku:

 • Uchwała XVII/186/2008
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • Uchwała XVII/187/2008
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • Uchwała XVII/188/2008
  w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Krapkowice

 • Uchwała XVII/189/2008
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • Uchwała XVII/190/2008
  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na terenie Gminy Krapkowice

 • Uchwała XVII/191/2008
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2008 rok

 • Uchwała XVII/192/2008
  w sprawie tablicy pamiątkowej

 • Uchwała XVII/193/2008
  w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/413/98 z dnia 30 maja 1998r stanowiącym Statut Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”

 • Uchwała XVII/194/2008
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości zabudowanej obiektem hali sportowej

 • Uchwała XVII/195/2008
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała XVII/196/2008
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • Uchwała XVII/197/2008
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego wraz z udziałem we współwłasności działki  

 • Uchwała XVII/198/2008
  w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Uchwała XVII/199/2008
  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice

   

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2008-11-17