Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

KOMISJA REWIZYJNA

Skład Komisji Rewizyjnej________________________________


Przewodniczący: Bernard Friedla
Zastępca: Aleksander Januszkiewicz

Członek komisji: Rudolf Janocha
Członek komisji: Władysław Maj
Członek komisji: Karol StachZadania Komisji________________________________________

 • Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
  i jednostek pomocniczych gminy pod względem:
   - legalności,

   - gospodarności,

   - rzetelności,

   - celowości,

  oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.

 • Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

 • Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 • Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

   1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

   2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

   3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 • Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.


  Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej szczegółowo określa Statut Gminy Krapkowice (Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej).  Opracowała: Beata Stępniowska

 • Metryczka
  • opublikowano:
   12-08-2003 14:33
   przez: Beata Stępniowska
  • zmodyfikowano:
   14-03-2005 13:41
   przez: Beata Stępniowska
  Dane jednostki:

  Gmina Krapkowice
  47-303 Krapkowice
  ul. 3 Maja 17
  NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
  Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

  Dane kontaktowe:

  tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
  fax: +48 77 44.66.888
  e-mail: umig@krapkowice.pl
  strona www: www.krapkowice.pl