Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach IV kadencji

Radni IV kadencji (2002 - 2006):

 • Andrzej KULPA - Przewodniczący Rady 
  (Brał udział w wyborach z Krapkowickiej Unii Obywatelskiej) – mieszkaniec Krapkowic, z wykształcenia inżynier mechanik, radny czterech kadencji, dwie kadencje członek zarządu miasta oraz przewodniczący rady drugą kadencję; Wiceprezes PUP „POM” Spółka z o.o. w Krapkowicach.
   
 • Szczepan BRYŚ - Wiceprzewodniczący Rady  
  (Reprezentuje Mniejszość Niemiecką) – radny drugiej kadencji, mieszkaniec i sołtys Żywocic (gm. Krapkowice), prowadzi gospodarstwo rolne.
   
 • Krystian KLEMENS - Wiceprzewodniczący Rady 
  (Reprezentuje Krapkowicką Unię Obywatelską) – radny drugiej kadencji, mieszkaniec Krapkowic – Otmętu, z zawodu marynarz, obecnie kierownik stopnia wodnego w Krapkowicach.

   
 • Grzegorz CHROMIŃSKI 
  (Reprezentuje Komitet Wyborczy „ Dla Otmętu”) – mieszkaniec Krapkowic, nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach.
   
 • Arnold DONITZA 
  (Reprezentuje Mniejszość Niemiecką) – od 17 lat mieszka w Żużeli (gm. Krapkowice), zatrudniony w Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, radny trzeciej kadencji, obecnie z-ca przewodniczącego komisji gospodarki i finansów.
   
 • Bernard FRIELDA - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  (Reprezentuje Krapkowicką Unię Obywatelską) –krapkowiczanin od urodzenia, pracuje jako sekretarz gminy w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, radny drugiej kadencji, członek zarządu miasta oraz przewodniczący komisji budżetu i finansów w poprzedniej kadencji rady.
   
 • Iwona GAJDA
  (Reprezentuje Krapkowicką Unię Obywatelską) – krapkowiczanka, lekarz, od dwóch lat pracuje w NZOZ „Omega”, którego jest współzałożycielką.
   
 • Wacław GAWLIŃSKI (uchwała o obsadzeniu mandatu radnego z dnia 26.10.2005)
  (Brał udział w wyborach z Komitetu Wyborczego Unii Obywatelskiej) – mieszka w Krapkowicach, emeryt, prezes podokręgu Związku Piłki Nożnej w Strzelcach Opolskich.
   
 • Rudolf JANOCHA
  (Reprezentuje Mniejszość Niemiecką) – mieszka w Kórnicy (gm. Krapkowice), technik rolnik, razem z żoną prowadzi gospodarstwo rolne.
   
 • Aleksander JANUSZKIEWICZ 
  (Brał udział w wyborach z listy KKW SLD-UP) – lekarz, współzałożyciel NZOZ „Omega”, w poprzedniej kadencji radny Rady Powiatu Krapkowickiego, obecnie zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej.
   
 • Maria KARWECKA
  (Reprezentuje Ligę Polskich Rodzin) – nauczycielka w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, zastępca przewodniczącego komisji edukacji, kultury i sportu.
   
 • Teofil KNURA - Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów 
  (Reprezentuje Forum Gospodarcze) – mieszkaniec Ściborowic (gm. Krapkowice), związany od 20 lat z branżą budowlaną, od 7 lat pracuje w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach.
   
 • Werner KOPPE
  (Reprezentuje Mniejszość Niemiecką) – mieszka w Dąbrówce Górnej (gm. Krapkowice), gdzie prowadzi gospodarstwo ogrodnicze, radny drugiej kadencji.
   
 • Andrzej KRAJKA
  (Reprezentuje Komitet Wyborczy Zjednoczeni dla Obywateli) – nauczyciel, przez 12 lat pracował w Publicznej Szkole Podstawowej w Steblowie (gm. Krapkowice), od roku PSP NR 1 w Krapkowicach.
   
 • Janina KUC-LINDNER
  (Brała udział w wyborach z listy KKW SLD-UP) – mieszkanka Krapkowic, emerytowana nauczycielka, radna drugiej kadencji, zastępca przewodniczącego komisji spraw społecznych.
   
 • Władysław MAJ
  (Brał udział w wyborach z listy KKW SLD-UP) – od 44 lat mieszka w Krapkowicach, emeryt, wcześniej pracował w ZPS „Otmęt”, był redaktorem naczelnym gazety „Echa Otmętu”, radny drugiej kadencji.
   
 • Władysław MARTYNOWSKI - Przew. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
  (Brał udział w wyborach z listy KKW SLD-UP) – mieszkaniec Krapkowic, obecnie na emeryturze, wcześniej pracował jako nauczyciel, dyrektor szkoły, pełnił także funkcję prezesa spółdzielni mieszkaniowej, radny drugiej kadencji.
   
 • Jerzy ROSZKOWIAK
  (Reprezentuje Komitet Wyborczy Zjednoczeni dla Obywateli) – mieszka w Krapkowicach, w latach 1989-1999 dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Zdzieszowicach, następnie wicekurator oświaty, obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim w Opolu na stanowisku naczelnika wydziału oświaty.
   
 • Sławomir ROWIŃSKI (wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 21.09.2005)
  (Brał udział w wyborach z Komitetu Wyborczego Unii Obywatelskiej) – mieszka w Krapkowicach, lekarz, starszy asystent na oddziale chirurgii w krapkowickim szpitalu.
   
 • Karol STACH
  (Reprezentuje Mniejszość Niemiecką) – mieszka w Rogowie Opolskim (gm. Krapkowice), radny czterech kadencji, członek zarządu miasta, działacz Ochotniczych Straży Pożarnych.
   
 • Tomasz ŚWISTUŃ
  (Brał udział w wyborach z Komitetu Wyborczego Unii Obywatelskiej) – urodzony w Krapkowicach, lekarz, prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Otmęt” w Krapkowicach, radny drugiej kadencji.
   
 • Adam WYWIOŁ - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
  (Reprezentuje Krapkowicką Unię Obywatelską) – mieszka w Krapkowicach, lekarz, współzałożyciel NZOZ „Omega”, radny czterech kadencji, przewodniczący komisji zdrowia i opieki społecznej w latach 1990 - 2002.

  Opracowała: Beata Stępniowska