Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Rady Miejskiej

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2006 ROK
(tematy sesyjne)

 

22 lutego 2006 (środa, godz. 14:00)

 1. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2006 rok.
 2. Stan techniczny infrastruktury drogowej w Gminie Krapkowice – program poprawy istniejącego stanu.
 3. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
 4. Analiza problemów społecznych w Gminie Krapkowice – problem bezdomności w Gminie Krapkowice – rodzaje, wielkości zasiłków oraz udział budżetu Gminy Krapkowice w zaspokajaniu potrzeb społecznych.
 5. Program działalności kulturalnej i sportowej Gminy Krapkowice na 2006 rok.

 
26 kwietnia 2006 (środa, godz. 14:00)

 1. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu, planu zadań  gospodarczych Gminy Krapkowice – wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 2. Raporty jednostek organizacyjnych z realizacji zadań w 2005 roku.
 3. Informacja z realizacji wniosków za 2005 rok.
 4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic.
 5. Informacja n/t udzielonych zamówień publicznych w 2005 roku i I kwartale 2006 roku.


28 czerwca 2006 (środa, godz. 14:00)

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2005 rok.
 2. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych do akcji leniej 2006.
 3. Informacja n/t realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Krapkowice.
 4. Informacja n/t gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi.
 5. Analiza funkcjonowania oświaty w gminie – wnioski do pracy w roku 2006/2007.


20 września 2006 (środa, godz. 14:00)

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych gminy oraz raporty jednostek organizacyjnych gminy za I półrocze 2006 roku.
 2. Informacja  z realizacji wniosków za I półrocze 2006 roku.
 3. Informacja n/t windykacji podatków w I półroczu 2006 roku.
 4. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2006 roku.
 5. Ocena stopnia realizacji Planu Rozwoju Lokalnego (pozyskane  środki finansowe, realizacja inwestycji gminnych ujętych w planie).
 6. Informacja n/t realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.


4 października 2006 (środa, godz. 14:00)

 1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.
 2. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w kadencji 2002- 2006 (praca komisji RM, praca legislacyjna RM).Posiedzenia komisji RM odbywają się również w stałych terminach - w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej:

 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – wtorek godz. 13:00
 • Komisja Spraw Społecznych – środa godz. 13:00
 • Komisja Gospodarki i Finansów – czwartek godz. 13:00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Kulpa