Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie  o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście linią światłowodową oraz 2x energetyczną SN pod  dnem rzeki Odry w km. 126,193 oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. projektowanych linii kablowych i światłowodowej, w ramach zadania „Przebudowa ciągów liniowych SN z GPZ Krapkowice realizacji GPZ KRE – Papiernia 1/ Gogolin”.

PDFInformacja GL.ZUZ.4210.40.2020.RL.pdf (458,24KB)