Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2003 rok

Treść zamieszczonych poniżej zarządzeń została zmieniona i dostosowana do obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.


DOCZarządzenie Nr 1-2002 z dnia 19.11.2002r. w sprawie określenia liczby zastępców oraz powołania z-cy burmistrza.doc
DOCZarządzenie Nr 8-2002 z dnia 12.12.2002r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowy sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2.doc
DOCZałącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2a-2002.doc
DOCZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2a-2002.doc
DOCZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2a-2002.doc
DOCZałącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2a-2002.doc
DOCZałącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2-2002.doc
DOCZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2a-2002.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2a-2002.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2a-2002.doc
DOCZarządzenie Nr 7-2002 z dnia 09.12.2002r. w sprawie gospodarowania mieniem gminnym.doc
DOCZarządzenie Nr 16-2002 z dnia 23.12.2002r. w sprawie gospodarowania mieniem gminnym.doc
DOCZarządzenie Nr 2-2002 z dnia 21.11.2002r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży działek uzupełniających i zamiany nieruchomości.doc
DOCZarządzenie Nr 2a-2002 z dnia 21.11.2002r. w sprawie ogłoszenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33-2003.doc
XLSZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131-2003.xls
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157-2003.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157-2003.doc
DOCZarządzenie Nr 5-2002 z dnia 06.12.2002r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18-2003.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18-2003.doc
DOCZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18-2003.doc
DOCZarządzenie Nr 6-2002 z dnia 09.12.2002r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 4-2002.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 4-2002.doc
DOCZałącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 4-2002.doc
DOCZarządzenie Nr 4-2002 z dnia 05.12.2002r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Krapkowic.doc
DOCZarządzenie Nr 9-2002 z dnia 12.12.2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krapkowice na 2002 rok.doc
DOCZarządzenie Nr 3-2002 z dnia 28.11.2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krapkowice na 2002 rok.doc
DOCZarządzenie Nr 10-2002 z dnia 13.12.2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krapkowice na 2002 rok.doc
DOCZarządzenie Nr 11-2002 z dnia 13.12.2002r. w sprawie zmiany projektu budżetu gminy Krapkowice na 2003 rok.doc
DOCZarządzenie Nr 12-2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krapkowice na 2002 rok.doc
DOCZarządzenie Nr 14-2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie zmiany projektu budżetu gminy Krapkowice na 2003 rok.doc
DOCZarządzenie Nr 15-2002 z dnia 17.12.2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krapkowice na 2002 rok.doc
DOCZarządzenie Nr 17-2002 z dnia 30.12.2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krapkowice na 2002 rok.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66-2003.doc
XLSZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66-2003.xls
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110-2003.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110-2003.doc
DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 148-2003 r..doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 121-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59-2003.doc
XLSZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20-2003.xls
XLSZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20-2003.xls
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26-2003.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26-2003.doc
DOCZałącznik nr 1 do Regulaminu gospodarowania środkami z ZFŚS.doc
DOCZałącznik nr 2 do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS.doc
DOCZałącznik nr 2 do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS.doc
DOCZałącznik nr 3 do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS.doc
DOCZałącznik nr 4 do Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS.doc
DOCUmowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS.doc
DOCRegulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Instrukcji.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62-2003.doc
DOCInstrukcja.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124-2003.doc
DOCZałącznik nr 1do Zarządzenia Nr 65-2003.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80-2003.doc
DOCRegulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 108-2003.doc
DOCRegulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach .doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60-2003.doc
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 13-2002.doc
DOCZarządzenie Nr 13-2002 z dnia 17.12.2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie organizacyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1.doc
DOCRegulamin organizacyjny WTZ.doc
DOCRegulamin przyznawania i wydatkowania środków finansowych w ramach tzw.treningu ekonomicznego.doc
DOCBilans KDK.doc
DOCBilans.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94-2003.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134-2003.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134-2003.doc
DOCZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136-2003.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165-2003.DOC
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165-2003.DOC
XLSZałączniki do objaśnień projektu budżetu gminy Krapkowice na 2004 rok.xls
DOCObjaśnienia do projektu budżetu gminy Krapkowice na 2004 rok.doc
XLSProjekt budżetu gminy na 2004 rok.xls
DOCStan mienia komunalnego_gmina użyt. wieczysty - załącznik da Zarządzenia Nr 167-2003.doc
DOCStan mienia komunalnego_miasto - załącznik do Zarządzenia Nr 167-2003.doc
DOCStan mienia komunalnego_miasto i gmina - załącznik do Zarządzenia Nr 167-2003.doc
DOCStan mienia komunalnego_wsie - załącznik do Zarządzenia Nr 167-2003.doc
DOCInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krapkowice - załącznik do Zarządzenia Nr 167-2003.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174-2003.doc