Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2004 rok

Treść zamieszczonych poniżej zarządzeń została zmieniona i dostosowana do obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175-2004.DOC
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 187-2004.doc
XLSZałączniki do Zarządzenia Nr 188-2004.xls
DOCSchemat organizacyjny UMiG Krapkowice.doc
DOCRegulamin organizacyjny UMiG.doc
XLSZałączniki do Zarządzenia Nr 193-2004.xls
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 191-2004.DOC
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 195-2004.DOC
DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 195-2004.DOC
DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 195-2004.DOC
DOCZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 195-2004.DOC
DOCZałącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 195-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 197-2004.DOC
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 194-2004.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 203-2004.DOC
XLSZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 204-2004_Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2003 rok.xls
DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 204-2004_Informacja o wykonaniu budżetu gminy Krapkowice za 2003 rok.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 205-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208-2004.DOC
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 219-2004.doc
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 232-2004.DOC
XLSZałącznik do Zarządzenia Nr 234-2004.xls
XLSZałącznik do Zarządzenia Nr 235-2004.xls
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 238-2004.DOC
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 250-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 251-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 251-2004.doc
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 230-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 254-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 276-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 281-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281-2004.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 287-2004.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 287-2004.doc
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 294-2004.doc
DOCZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 294-2004.doc
DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 294-2004.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 291-2004 _objaśnienia do projektu budżetu gminy Krapkowice na rok 2005.doc
XLSZałączniki do Zarządzenia Nr 291-2005 _projekt budżetu gminy na 2005 rok.xls
XLSZałącznik do Zarządzenia Nr 291 _ załączniki do objaśnień projektu budżetu gminy Krapkowice na 2005 rok.xls
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 259-2004.DOC
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 291-2005 _projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2005 rok.doc
DOCZarządzenie Nr 299-2004 z dnia 09.12.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej _ usługi urbanistyczne.doc
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 305-2004.DOC
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 309-2004.DOC
DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 313-2004.DOC
XLSZałącznik do zarządzenia nr 264-2004_ sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.xls
DOCZałącznik do zarządzenia nr 264-2004_ Informacja opisowa - I półrocze 2004 roku.doc
DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 230-2004.DOC