Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)

STAŁE I DORAŹNE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH - VII KADENCJA (2014 - 2018):

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy:   

1. Malinowski Andrzej – Przewodniczący
2. Kandziora Dariusz – Zastępca Przewodniczącego
3. Mehlich Michał
4. Orzechowski Adam
5. Tomala Ewald

Informacje o wyborze składu Komisji:
Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 04.12.2014

Przedmiot działania:
Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy - w  tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Krapkowice.Komisja Gospodarki i Finansów

Skład osobowy:   

1. Brzezińska Krystyna – Przewodnicząca
2. Bryś Szczepan
3. Brzozowski Józef
4. Burzyk Marzanna
5. Gut Józef
6. Holinej Adam
7. Kielar Anna
8. Koppe Werner – Zastępca Przewodniczącego
9. Kowalczuk Stefan
10. Mehlich Michał
11. Szarek Małgorzata
12. Thiel Artur
13. Tomala Ewald

Informacje o wyborze składu Komisji:
Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 04.12.2014

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem drogowym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, inwestycjami i ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy, opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

Plany pracy Komisji:

plan pracy na 2018 rok
plan pracy na 2017 rok
plan pracy na 2016 rok
plan pracy na 2015 rok

Wnioski z posiedzeń Komisji:

26.09.2018 r.

20.06.2018 r.

25.04.2018 r.

21.02.2018 r.

15.11.2017 r.

27.09.2017 r.

21.06.2017 r.

26.04.2017 r.

31.03.2017 r.

21.12.2016 r.

16.11.2016 r.

28.09.2016 r.

22.06.2016 r.

27.04.2016 r.

24.02.2016 r.

29.12.2015 r.

04.11.2015 r.

09.09.2015 r.

10.07.2015 r.

17.06.2015 r.

25.02.2015 r.

21.01.2015 r.

23.12.2014 r.

Komisja Spraw Społecznych

Skład osobowy:   

1. Żyłka Ireneusz – Przewodniczący
2. Brzozowski Józef
3. Burzyk Marzanna
4. Gut Józef
5. Kowalczuk Stefan
6. Linek Tomasz
7. Malinowski Andrzej
8. Szarek Małgorzata – Zastępca Przewodniczącego
9. Warzecha Andrzej
10. Zdun Jarosław

 

Informacje o wyborze składu Komisji:

Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 04.12.2014

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy.

Plany pracy Komisji:

plan pracy na 2018 rok
plan pracy na 2017 rok
plan pracy na 2016 rok
plan pracy na 2015 rok

Wnioski z posiedzeń Komisji:

25.09.2018 r.

19.06.2018 r.

24.04.2018 r.

20.02.2018 r.

14.11.2017 r.

26.09.2017 r.

20.06.2017 r.

25.04.2017 r.

20.12.2016 r.

15.11.2016 r.

27.09.2016 r.

21.06.2016 r.

26.04.2016 r.

23.02.2016 r.

29.12.2015 r.

04.11.2015 r.

08.09.2015 r.

16.06.2015 r.

24.02.2015 r.

20.01.2015 r.

23.12.2014 r.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Skład osobowy:   

1. Kielar Anna – Przewodnicząca
2. Brzezińska Krystyna
3. Holinej Adam
4. Kandziora Dariusz
5. Linek Tomasz
6. Orzechowski Adam
7. Thiel Artur
8. Warzecha Andrzej – Zastępca Przewodniczącego
9. Zdun Jarosław
10. Żyłka Ireneusz

Informacje o wyborze składu Komisji:
Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 04.12.2014

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z zapewnieniem odpowiedniej bazy i kadry i finansowania dla wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i gimnazjów, funkcjonowaniem placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży i społeczeństwa, w tym działalność klubów sportowych w mieście i gminie.

Plany pracy Komisji:

plan pracy na 2018 rok
plan pracy na 2017 rok
plan pracy na 2016 rok
plan pracy na 2015 rok

Wnioski z posiedzeń Komisji:

24.09.2018 r.

18.06.2018 r.

23.04.2018 r.

19.02.2018 r.

14.11.2017 r.

25.09.2017 r.

19.06.2017 r.

24.04.2017 r.

19.12.2016 r.

14.11.2016 r.

26.09.2016 r.

20.06.2016 r.

25.04.2016 r.

22.02.2016 r.

28.12.2015 r.

03.11.2015 r.

07.09.2015 r.

15.06.2015 r.

23.02.2015 r.

19.01.2015 r.

23.12.2014 r.

Komisja Doraźna ds. Odznaczeń

Skład osobowy:   

1. Brzezińska Krystyna – Przewodnicząca
2. Brzozowski Józef
3. Gut Józef
4. Holinej Adam
5. Kielar Anna
6. Żyłka Ireneusz 
Zastępca Przewodniczącego

Informacje o wyborze składu Komisji:
Uchwała Nr II/8/2014z dnia 04.12.2014

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie złożonych wniosków o nadanie odznaczeń, odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice".Wnioski z posiedzeń Komisji połączonych:

14.11.2018 r.

13.12.2017 r.

06.12.2017 r.

27.02.2017 r.

18.03.2016 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2015
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  20-01-2015 09:51
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  28-11-2018 11:42
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
  odwiedzin: 2773
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×