Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2015

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 23 kwietnia 2015 roku:

 • Uchwała Nr VI/56/2015
  w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Krapkowice samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą "Gmina dla Rodziny Wielodzietnej"
   
 • Uchwała Nr VI/57/2015
  zmiany Uchwały Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

   
 • Uchwała Nr VI/58/2015
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada
  2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
  wynagrodzenia za inkaso

   
 • Uchwała Nr VI/59/2015
  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 • Uchwała Nr VI/60/2015
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obejmującego teren pomiędzy ulicą Ks. Koziołka, rzeką Odrą do granic miasta Krapkowice
  w kierunku północnym

 • Uchwała Nr VI/61/2015
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach.

 • Uchwała Nr VI/62/2015
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa
  mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Prudnickiej.

 • Uchwała Nr VI/63/2015
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego.

 • Uchwała Nr VI/64/2015
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta
  Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)

 • Uchwała Nr VI/65/2015
  w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce

 • Uchwała Nr VI/66/2015
  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Krapkowice

 • Uchwała Nr VI/67/2015
  w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1835 O relacji Kórnica – Wygon do kategorii drogi gminnej

 • Uchwała Nr VI/68/2015
  w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną
  dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

 • Uchwała Nr VI/69/2015
  w sprawie uchylenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

 • Uchwała Nr VI/70/2015
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

 • Uchwała Nr VI/71/2015
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr VI/72/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2015-05-21