Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2015

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 26 lutego 2015 roku:

 • Uchwała Nr V/32/2015
  w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015

 • Uchwała Nr V/33/2015
  w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2015 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015
   
 • Uchwała Nr V/34/2015
  w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015
   
 • Uchwała Nr V/35/2015
  w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach
   
 • Uchwała Nr V/36/2015
  w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
   
 • Uchwała Nr V/37/2015
  w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
   
 • Uchwała Nr V/38/2015
  w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych
  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

   
 • Uchwała Nr V/39/2015
  w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

 • Uchwała Nr V/40/2015
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada
  2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
  wynagrodzenia za inkaso

   
 • Uchwała Nr V/41/2015
  w sprawie opłaty prolongacyjnej
   
 • Uchwała Nr V/42/2015
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

 • Uchwała Nr V/43/2015
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
   
 • Uchwała Nr V/44/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
   
 • Uchwała Nr V/45/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu
   
 • Uchwała Nr V/46/2015
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego
   
 • Uchwała Nr V/47/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
   
 • Uchwała Nr V/48/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
   
 • Uchwała Nr V/49/2015
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”
   
 • Uchwała Nr V/50/2015
  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011 r.
  w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
  prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice

   
 • Uchwała Nr V/51/2015
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2008 Rady Miejskiejw Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św.Anny
   
 • Uchwała Nr V/52/2015
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr V/53/2015
  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice.
   
 • Uchwała Nr V/54/2015
  w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą
  Związek Gmin Aqua Silesia

 • Uchwała Nr V/55/2015
  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2015


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskie
Data wytworzenia: 2015-03-23