Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10.05.2015 r.

 

banner - full banner.jpeg

 

Wyniki głosowania ponowne głosowanie:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej [treść]

Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. [treść] [załącznik nr 2]

Wyniki głosowania:

Obwieszczenie PKW z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezdydenta RP
Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. załącznik nr 1, załącznik nr 2

 

Państwowa Komisja Wyborcza

 

Kalendarz Wyborczy:

Postanowienie Marszałka Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem

 

Zarządzenia, obwieszczenia i informacje

Zarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 90/2015 z dnia 17.02.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Okregi i obwody głosowania:

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie utworzenia na terenie gminy odrębnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 
Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacje dla wyborców:

Termin i technika głosowania (I tura) [film wideo]

Uprawnieni do głosowania [film wideo]

Niepełnosprawni [film wideo]

Głosowanie korespondencyjne [film wideo]

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krapkowice

 

 Obwodową komisję wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

 

W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w  m.in. zakładach opieki zdrowotnej czy domach pomocy społecznej, powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) uprawnionego komitetu wyborczego może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej.
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy. 

Powyższe oznacza, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych tych komitetów, które mają zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.  

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krapkowice zgłaszamy w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21,
47-303 Krapkowice, Wydział Spraw Obywatelskich, I piętro, pok. 25
[do pobrania]

 

 

/-/ Urzędnik Wyborczy
Małgorzata Meisner

 

 

Informacja PKW - prawo wyborcze

Informacja PKW - głosowanie w kraju

Informacja PKW - głosowanie zagranicą

Uchwała PKW-głosowanie korespondencyjne

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

Informacja PKW - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Dopisywanie  do rejetru wyborców

Głosowanie korespondencyjne

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Apel Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisu wyborców 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2015-05-28