Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2014

Miejska Komisja Wyborcza w Krapkowicach informuje:

Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 24 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

 • liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 19051
 • liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 8092
 • liczba kart wyjętych z urny: 8092
 • liczba kart nieważnych: 0
 • liczba kart ważnych: 8092
 • liczba głosów nieważnych: 76
 • liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów: 8016

Na poszczególnych kandydatów na burmistrza oddano następujące liczby głosów ważnych:

 • KASIURA Andrzej zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Krapkowic” - 4259
 • SONIK Maciej Ryszard zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika - 3757 

Komisja stwierdziła, że na burmistrza został wybrany Andrzej  KASIURA zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Krapkowic”, który uzyskał większą liczbę głosów.

  


Urzędnik Wyborczy w Gminie Krapkowice: Małgorzata Meisner
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. 19
tel. 501 482 264, fax 77 44 66 888, e-mail: 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, II piętro - pokój nr 32, 
tel. 77 44 66 823


Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach:

 1. Przewodnicząca Komisji - Stanisława Nina Bober
  zam. Krapkowice, zgłoszenia dokonał: KWW Dla Krapkowic
 2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Kamila Elżbieta Brzozowa
  zam. Krapkowice, zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP
 3. Członek Komisji - Ewelina Bernadeta Cebula
  zam. Krapkowice, zgłoszenia dokonał: KWW RdO
 4. Członek Komisji - Monika Agnieszka Karczewska
  zam. Krapkowice, zgłoszenia dokonał: KW Nowa Prawica —Janusza Korwin-Mikke
 5. Członek Komisji - Magdalena Klaudia Koppe
  zam. Dąbrówka Górna, zgłoszenia dokonał: KWW Mniejszość Niemiecka
 6. Członek Komisji - Tomasz Józef Kowalczyk
  zam. Krapkowice, zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość
 7. Członek Komisji - Paweł Piotr Piątkowski
  zam. Krapkowice, zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Sonika
 8. Członek Komisji - Henryk Zientarski
  zam. Krapkowice, zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem
   


Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach

 Protokoły Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach


 


Obwodowe Komisje Wyborcze  

 • Ponowne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki w obwodzie ta sama obwodowa komisja wyborcza, która przeprowadziła głosowanie w dniu 16 listopada 2014 r. Składy obwodowych komisji wyborczych - informacje o składach»
   
 • Członkowi obwodowej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.).
   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2014 r.
  w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, gminnych (miejskich) komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych przypominających o trybie postępowania w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r.
  w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 29 września 2014 r.
  w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2014 r.
  w sprawie wytycznych dotyczących udostępniania protokołów głosowania i wyników wyborów sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r.
  w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r.
  w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r.
  w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r.
  w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r.
  w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
   

   
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

    

 


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska - inspektor ds. organizacyjnych
Data wytworzenia: 2014-12-02