Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 25 maja 2014 r. (Okręg wyborczy nr 12)

PKW: Wyniki głosowania i podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze»          

 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  -
  do pobrania»
 • Uchwała PKW w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib
  -
  do pobrania»
 • Obwieszczenie Państwowej komisji wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  - do pobrania»
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  - do pobrania»
 • Podaje się do publicznej wiadomości informację o składach Obwodowych Komisji Wyborczych  powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  -do pobrania»
 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  - do pobrania»
 • Zarządzenie Nr 761/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - Urzędnika Wyborczego w Gminie Krapkowice
  -
  do pobrania»
 • Zarządzenie Nr 766/2014 Burmistrza Krapkowic z 10.03.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  - do pobrania»
 • Zarządzenie Nr 790/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 22.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  - do pobrania»
 • Uchwała Nr XXV/438/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 31.03.2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
  - do pobrania»
 • Uchwała Nr XXV/439/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 31.03.2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Krapkowice do stanu faktycznego i zmiany nazw i adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych
  - do pobrania»
 • Uchwała Nr XXV/441/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 31.03.2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Krapkowice do stanu faktycznego
  - do pobrania»
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  -
  do pobrania»
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  -
  do pobrania»
 • Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 12 maja 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
 • Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 15 maja 2014 r. złożyć wniosek do Burmistrza Krapkowic o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 • Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 5 maja 2014 r.
 • W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
 • Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 21, pokój nr 26 pod nr telefonu: 77 44 66 851, lub w formie elektronicznej e-mail:
   
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
  -
  do pobrania»
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  -
  do pobrania»
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  -
  do pobrania»
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  -
  do pobrania»
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  -
  do pobrania»
 • Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  - do pobrania»
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  -
  do pobrania»
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
  -
  do pobrania»
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  - do pobrania»
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  - do pobrania»

  

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a): Beata Stępniowska - inspektor ds. organizacyjnych
Data wytworzenia: 2014-06-02