Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.01.2015

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.)zwołuję na dzień 22 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7.

IV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach


z porządkiem obrad:
1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 30.12.2014 r.
do 22.01.2015 r.
3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 7 porządku obrad.
4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 10.11.2014 r.).
5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 10.11.2014 r.)
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z dnia 16.12.2014 r.);
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia 16.12.2014 r.);
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia 30.12.2014 r.);
e) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014- 2020 (projekt uchwały z dnia 09.01.2015r.)
d) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2015- 2017 (projekt uchwały z dnia 08.01.2015 r.)
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
   /-/Andrzej Małkiewicz

Załączniki:

Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień styczeń 2015
Zarządzenie 912 2014 z 10.11.2014 Projekt budżetu na 2015
Zarządzenie 913 2014 z 10.11.2014 Projekt WPF na 2015
Projekt nr 3 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
Projekt nr 4 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Projekt nr 5 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Projekt nr 6 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice z dnia 25.08.2014
Projekt nr 7 w sprawie WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2015-01-15