Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2014

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.)  zwołuję na dzień 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul.Prudnicka 7

III sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 04.12.2014 r. do 30.12.2014r.
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 7 porządku obrad.
 4. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 11.12.2014 r.).
 5. Zatwierdzenie Planów Pracy: Rady Miejskiej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych;
  Komisji Gospodarki i Finansów.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok (projekt uchwały z dnia 12.12.2014r.);
  b) wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok (projekt uchwały z dnia 12.12.2014r.);
  c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia 11.12.2014 r.);
  d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z dnia 11.12.2014 r.);
  e) zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn.”Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (projekt uchwały z dnia 11.12.2014 r.);
  f) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym (projekt uchwały z dnia 11.12.2014r.).
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Małkiewicz

 


Załączniki:

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-12-30