Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Krapkowic

BURMISTRZ KRAPKOWIC - Andrzej Kasiura
tel. 77 44 66 800 
e-mail:

BURMISTRZ KRAPKOWIC - Andrzej Kasiura

Do zadań Burmistrza Krapkowic należy w szczególności:

 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach jej dotyczących,
 • zapewnienie realizacji zadań Gminy poprzez nadzór, koordynację i kontrolę ich wykonywania przez wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych Gminy,
 • nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji) regulujących funkcjonowanie Urzędu,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 • zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawowymi,
 • sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
 • wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.