Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 22.05.2024 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a, art. 79 oraz art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) Burmistrz Krapkowic

zawiadamia

o przeprowadzeniu w dniu 06.06.2024 r. o godzinie 10:00 oględzin nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Polnej 15 w Krapkowicach w związku ze sprawą prowadzoną na wniosek Fundacji 360! ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik dotyczącą nakazania ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie wynikającym z eksploatacji kotła grzewczego.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W myśl art. 10 § 1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 3 Maja 21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informuję, iż przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w terminie wynikającym z ustawy Kpa, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 30 czerwca 2024 r.  

 

                                                                                                           

                                                                             

                                                                                                                Z up. Burmistrza Krapkowic
                                                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                                                 /-/ Arnold Joszko