Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (IX kadencja)

STAŁE I DORAŹNE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
IX KADENCJA (2024 - 2029):

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

 1. Kandziora Dariusz- Przewodniczący Komisji
 2. Adamek Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Dziuk Karolina
 4. Karwecka Maria
 5. Krajka Andrzej
 6. Makselon Jagoda
 7. Opioła Denis
 8. Orzechowski Adam
 9. Reszczyński Ryszard
 10. Thiel Artur
 11. Zastępa Katarzyna

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z: zapewnieniem odpowiedniej bazy i kadry oraz finansowania dla wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, funkcjonowania placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz społeczeństwa, w tym działalności klubów sportowych w mieście i gminie.

PDFPlan Pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2024 rok.pdf (112,92KB)


KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Waligóra Jarosław- Przewodniczący Komisji
 2. Karwecka Maria - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Czapluk Krzysztof
 4. Dziuk Karolina
 5. Makselon Jagoda
 6. Malinowski Andrzej
 7. Opioła Denis
 8. Warzecha Andrzej
 9. Wojtala Anna
 10. Zastępa Katarzyna

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z: pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw- partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy.

PDFPlan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2024 rok.pdf (144,98KB)


KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW

 1. Thiel Artur- Przewodniczący Komisji
 2. Jaszkowic Łukasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ceglarz Tomasz
 4. Czapluk Krzysztof
 5. Krajka Andrzej
 6. Mazurek Paweł
 7. Misiewicz Marcin
 8. Wojtala Anna

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z: ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem drogowym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, inwestycjami i ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy, opiniowaniem projektów społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

PDFPlan Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2024 rok.pdf (102,87KB)


Wnioski Komisji Połączonych (Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Społecznych; Gospodarki i Finansów):
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn.13.05.24.pdf (97,94KB)
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn.19.06.24.pdf (122,28KB)


KOMISJA REWIZYJNA

 1. Malinowski Andrzej- Przewodniczący Komisji
 2. Warzecha Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Adamek Piotr
 4. Ceglarz Tomasz
 5. Kandziora Dariusz
 6. Orzechowski Adam
 7. Waligóra Jarosław

Przedmiot działania:
Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy - w  tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Krapkowice.


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

 1. Reszczyński Ryszard- Przewodniczący Komisji
 2. Mazurek Paweł - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jaszkowic Łukasz
 4. Misiewicz Marcin

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

PDFPlan Pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2024 rok.pdf (117,12KB)


KOMISJA DORAŹNA ds. ODZNACZEŃ

 1. Krajka Andrzej- Przewodniczący Komisji
 2. Karwecka Maria - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Kandziora Dariusz
 4. Malinowski Andrzej
 5. Reszczyński Ryszard
 6. Thiel Artur
 7. Waligóra Jarosław

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie złożonych wniosków o nadanie odznaczeń, odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice".