Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na 2024 rok

Link do Generatora eNGO:    Link do Generatora eNGO

Burmistrz Krapkowic

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w nawiązaniu do uchwały nr LII/623/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” ogłasza:

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2024 ROKU ZADANIA  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE
w zakresie

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”

 

PDFZarządzenie nr 1322.2024 Burmistrza Krapkowic z dnia 6 lutego 2024 r.pdf (744,72KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”

XLSXZestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego.xlsx (11,73KB)
 

Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia 29.02.2024 r. godz. 15:30.

Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).