Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe - 7.04.2024 r.

Wybory samorządowe zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej (ikona prowadzi do zewnętrznego serwisu):

pkw_logo2020.png

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.pdf (313,35KB)


PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.pdf (130,48KB)
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.pdf (226,58KB)
PDFWniosek o sporządenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf (290,66KB)
PDFZgoda na przyjęcia pełnomocnictwa do głosowania.pdf (294,55KB)
DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.docx (28,84KB)


OGŁOSZENIE

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji na terenie gminy Krapkowice w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji  Wyborczych na terenie gminy Krapkowice odbywać się będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, I budynek, piętro II, pokój nr 32 w dniach:

26.02.2024 r. (poniedziałek) - 7:30-17:00
28.02.2024 r. (środa) -  7:30-15:30
01.03.2024 r. (piątek) - 7:30-14:00

04.03.2024 r. (poniedziałek) - 7:30-17:00
06.03.2024 r. (środa) -  7:30-15:30
08.03.2024 r. (piątek) - 7:30-14:00


Pod linkiem poniżej kandydaci w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego mogą sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne: 

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


Komitety Wyborcze zainteresowane bezpłatnym umieszczaniem swoich plakatów wyborczych proszone są o kontakt telefoniczny z administratorem ww. słupów i tablic ogłoszeniowych, tj. Zakładem Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.  o. w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Rybacka 9 – pod  numerem telefonu: 77 4661 888, 77 44 664 188 lub 602 705 050.
PDFZarządzenie nr 1319.2024.pdf (591,52KB) Burmistrza Krapkowic z dnia 31.01.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 


Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 6 lutego 2024 r.pdf (180,81KB) 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 r.pdf (205,75KB)

Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu krapkowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFPostanowienie nr 6.2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III.pdf (271,24KB)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r.pdf (85,55KB)