Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 4.12.2023 r.

     Krapkowice, 04.12.2023 r.

BPR.062.1.32.2022                                                                      

 

PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr LI/615/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) w dniach od 31 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r. przeprowadzony został nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Informacja o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krapkowice, na stronie internetowej Gminy Krapkowice, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

W dniach od 31 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r. swoją kandydaturę zgłosiło 12 przedstawicieli interesariuszy. Wszystkie kandydatury zostały ocenione pozytywnie.

Kandydatury ocenione pozytywnie, które wejdą w skład Komitetu Rewitalizacji:

 

Lp.

Imię i Nazwisko Kandydata

Przedstawicielstwo

1

Ireneusz Żyłka

Mieszkańców obszaru rewitalizacji

2

Damian Górski

Mieszkańców obszaru rewitalizacji

3

Jolanta Rudnicka

Właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28)

4

Tomasz Ślęzak

Właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28)

5

Jarosław Waligóra

Mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji

6

Andrzej Malinowski

Osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Krapkowice

7

Andrzej Warzecha

Osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Krapkowice

8

Adelajda Pawelczyk

Przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Krapkowice działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

9

Małgorzata Pacion

Przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Krapkowice działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

10

Justyna Torka

Przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub jednostek organizacyjnych Gminy Krapkowice

11

Justyna Waligóra

Przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub jednostek organizacyjnych Gminy Krapkowice

12

Bernard Friedla

Przedstawicieli organów władzy publicznej lub podmiotu realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa innego niż organ władzy publicznej

 

Komitet Rewitalizacji zostanie powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Krapkowic.

Zastępca Burmistrza

/-/ Arnold Joszko

 

PDFProtokół z naboru do KR skan z odręcznym podpisem.pdf (924,98KB)