Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z dnia 22.11.2023 r.

Krapkowice, dnia 22.11.2023 r.

AS.525.5.2023

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Otmęt FKS na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

Otmęt FKS w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „II Mikołajkowy Turniej Piłkarski”. Zadanie publiczne będzie realizowane w następującym terminie: od 01.12.2023 r. do 15.12.2023 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ww. ustawy. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571)  przedmiotowa oferta  Otmęt FKS podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty można zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.lalka@krapkowice.pl lub w formie pisemnej papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Administracyjny i Sportu, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Otmęt FKS”).

 

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

PDFUproszczona oferta z podpisem.pdf (1 016,21KB)
PDFUproszczona oferta wersja dostępna.pdf (62,50KB)
PDFInformacja wersja z podpisem.pdf (408,68KB)


PDF  OST.525.5.2023 Informacja po 7 dniu dniach.pdf (181,45KB)