Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Emisja Obligacji 2023

PDF2018.11.22 - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Krapkowic.pdf (192,14KB)
XLSXInformacja o zobowiązaniach na dzień 30-06-2023 r.xlsx (125,23KB)
XADESInformacja o zobowiązaniach na dzień 30-06-2023 r.XAdES (5,52KB)
PDFInformacja o podmiotach których Gmina Krapkowice jest udziałowcem - stan na 30.09.2023 r.pdf (132,81KB)
PDFRb-27s za 2021 rok.pdf (569,99KB)
PDFRb-27s za 2020 rok.pdf (567,47KB)
PDFRb-27s za 2022 rok.pdf (560,29KB)
PDFRb-27s za I półrocze 2023.pdf (549,15KB)
PDFRb-28s za 2020 rok.pdf (863,29KB)
PDFRb-28s za 2021 rok.pdf (876,47KB)
PDFRb-28s za 2022 rok.pdf (903,64KB)
PDFRb-28s za I półrocze 2023.pdf (861,70KB)
PDFRb-N za 2020 rok.pdf (284,58KB)
PDFRb-N za 2021 rok.pdf (284,54KB)
PDFRb-N za I półrocze 2023 rok.pdf (284,17KB)
PDFRb-NDS za 2020 rok.pdf (278,67KB)
PDFRb-NDS za 2021 rok.pdf (278,64KB)
PDFRb-NDS za 2022 rok.pdf (278,76KB)
PDFRb-NDS za I półrocze 2023 rok.pdf (280,98KB)
PDFRb-Z za 2020 rok.pdf (298,20KB)
PDFRb-Z za 2021 rok.pdf (299,77KB)
PDFRb-Z za 2022 rok.pdf (299,51KB)
PDFRb-Z za I półrocze 2023 rok.pdf (296,35KB)
PDFUchwała Nr XLIII-512-2022 w sprawie uchwalenia wpf.pdf (3,40MB)
PDFUchwała Nr 23.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Krapkowice na 2023 r.pdf (337,49KB)
PDFUchwała Nr 59.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2021 r.pdf (253,84KB)
PDFUchwała nr 624.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krapkowice.pdf (322,59KB)
PDFUchwała Nr 77.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2022 r.pdf (313,34KB)
PDFUchwała Nr L-606-2023 w sprawie zmiany wpf z 29.08.2023.pdf (3,40MB)
PDFUchwała Nr XLIII-511-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2023 r. z 15.12.2022.pdf (2,63MB)
PDFUchwała Nr XLIV-530-2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok z 09.02.2023.pdf (765,86KB)
PDFUchwała Nr XLIV-531-2023 w sprawie zmiany wpf z 09.02.2023.pdf (3,39MB)
PDFUchwała Nr XLIX-600-2023 w sprawie zmiany wpf z 10.08.2023.pdf (3,40MB)
PDFUchwała Nr XLV-539-2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok z 02.03.2023.pdf (1,16MB)
PDFUchwała Nr XLV-540-2023 z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych pdf.pdf (169,07KB)
PDFUchwała Nr XLV-548-2023 w sprawie zmiany wpf z 02.03.2023.pdf (3,40MB)
PDFUchwała Nr XLVI-551-2023 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zmiany wpf.pdf (3,39MB)
PDFUchwała Nr XLVII-557-2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok z 20.04.2023.pdf (1,02MB)
PDFUchwała Nr XLVII-558-2023 w sprawie zmiany wpf z 20.04.2023.pdf (3,40MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-582-2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok z 22.06.2023.pdf (1,18MB)
PDFUchwała RIO opinia o możliwości wykupu obligacji.pdf (8,13MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-580-2023 w sprawie powołania Skarbnika Miasta.pdf (199,31KB)
PDFUchwały Nr XLVI-550-2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok z 23.03.2023.pdf (391,15KB)
PDFZarządzenie Nr 874 -2022 Burmistrza Krapkowic z wykonania budżetu za 2021 z 23.03.2022.pdf (3,02MB)
PDFZarządzenie Nr 1132-2023 Burmistrza Krapkowic z wykonania budzetu za 2022 z 24.03.2023.pdf (5,71MB)