Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Obsługi Klienta

Symbol: BOK

Stanowiska pracy:

Kierownik Biura Obsługi Klienta: Marzena Ogrodnik
 Nr telefonu: 77 44 66 890
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: m.ogrodnik@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. organizacyjnych: Aleksandra Błażewicz
Nr telefonu: 77 44 66 877
E-mail: a.blazewicz@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. organizacyjnych: Jarosław Guś
Nr telefonu: 77 44 66 833
E-mail: j.gus@krapkowice.pl
   

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:         7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                    7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Biuro Obsługi Klienta (Symbol BOK)

Do zadań Biura należy w szczególności:

prowadzenie Kancelarii Podawczej oraz Punktu Obsługi Klienta, w tym:

 • przyjmowanie, rejestrowanie oraz dystrybucja pism wpływających do Urzędu w oparciu o elektroniczny system obiegu dokumentów,
 • doręczanie korespondencji i przesyłek do jednostek organizacyjnych Urzędu, spółek gminnych oraz innych instytucji zlokalizowanych na terenie miasta,
 • przyjmowanie, rejestrowanie oraz dostarczanie do urzędu pocztowego korespondencji wychodzącej z Urzędu,
 • przyjmowanie pism urzędowych w sprawie doręczenia zastępczego,
 • udzielanie informacji dot. funkcjonowania Urzędu (o strukturze organizacyjnej Urzędu), miejsca i sposobu załatwiania spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach i urzędach, wskazywanie kompetentnych osób,
 • udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw, obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków, wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie komórkom organizacyjnym celem ich załatwienia,
 • udostępnianie kart usług interesantom oraz wydawanie druków urzędowych formularzy (załączników do kart usług),
 • udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie Gminy,
 • udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu oraz przechowywanie dokumentacji z tym związanej,

prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, w tym:

 • organizowanie i prowadzenie terminarza spotkań i narad kierownictwa Urzędu,
 • organizowanie przyjęć interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
 • zapewnienie właściwego obiegu korespondencji wpływającej do Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta,
 • zapewnienie warunków umożliwiających wykonywanie zadań w porządku dziennym, tygodniowym i miesięcznym,
 • organizacyjna i techniczna obsługa pracy kierownictwa Urzędu,
 • przygotowywanie i prowadzenie zwykłej i okolicznościowej korespondencji,
 • organizowanie niezbędnych materiałów dla potrzeb kierownictwa Urzędu,
 • udzielanie interesantom informacji,
 • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw specjalistycznych, czasopism i prasy,
 • przygotowywanie Burmistrzowi codziennych przeglądów prasy oraz archiwizowanie informacji prasowych,
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów zarządzeń Burmistrza oraz ich udostępnianie,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:                                                                                                 

1. Rejestr zarządzeń Burmistrza;
2. Rejestr kontroli zewnętrznych;
3. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych;
4. Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej;

Dane zawarte w rejestrach i wykazach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych ustaw (m.in: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych).

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek.

Procedury załatwiania spraw urzędowych: