Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.08.2023 r.

Krapkowice, dnia 23.08.2023 r.

RM.0002.50.2023


Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 23.08.2023 roku, działającego w oparciu o art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.)

zwołuję na dzień 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 15:00
L NADZWYCZAJNĄ SESJĘ
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH


z porządkiem obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krapkowice.
3. Zakończenie L Sesji Nadzwyczajnej.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17- sala narad- I piętro.
Podstawa prawna: art.25.ust.1 i ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023 r. poz.40 ze.zm).
Proszę o zapoznanie się z materiałem stanowiącym integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bernard Friedla

PDF  Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany wpf z 29.08.2023.pdf (3,55MB)