Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.08.2023 r.

Krapkowice, dnia 02.08.2023 r.

RM.0002.49.2023


Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 02.08.2023 roku, działającego w oparciu o art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.)


zwołuję na dzień 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00
XLIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:


1. Otwarcie XLIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice hipoteką stanowiącą zabezpieczenie kredytu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik wraz ze sprzedażą własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuchołazy wraz ze sprzedażą własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
8. Zakończenie XLIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17- sala narad - I piętro.
Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm).
Proszę o zapoznanie się z materiałem stanowiącym integralną część porządku obrad w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bernard Friedla

Do pobrania:

PDF  Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,56MB)
PDF  Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice hipoteką stanowiącą zabezpieczenie kredytu - skan z mapą.pdf (1,99MB)
PDF  Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - skan z mapą.pdf (973,70KB)
PDF  Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - skan z mapą.pdf (1,04MB)
PDF  Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik wraz ze sprzedażą własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.pdf (1,26MB)
PDF  Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuchołazy wraz ze sprzedażą własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.pdf (1,25MB)
PDF  Autopoprawka do projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,59MB)

Wersje dostępne:

PDF  Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice hipoteką stanowiącą zabezpieczenie kredytu - wersja dostępna.pdf (304,02KB)
PDF  Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - wersja dostępna.pdf (313,03KB)
PDF  Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (316,23KB)
PDF  Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik wraz ze sprzedażą własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.pdf (266,71KB)
PDF  Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuchołazy wraz ze sprzedażą własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.pdf (266,41KB)