Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Krapkowice

Dokument został przyjęty uchwałą Nr XLV/533/2023 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 2 marca 2023 r. Zakres „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Krapkowice’’ jest zgodny z ustawą „Prawo energetyczne’’ (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami wymienionej powyżej ustawy, przedmiotowy dokument sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat, stąd niniejszy dokument obejmuje swoim zasięgiem horyzont czasowy lat 2022 – 2037. Zakres opracowania obejmuje m. in:

– ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

– przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

– możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej,

– możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii,

– zakres współpracy z innymi gminami.

„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Krapkowice’’ jest kontynuacją opracowania z 2016 r. przyjętego uchwałą Nr XXIII/290/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 grudnia 2016 roku.

Załączniki:

PDF  Uchwała nr XLV-533-2023 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Krapkowice”.pdf (9,20MB)
PDFUchwała Nr XXIII-290-2016w sprawie uchwalenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013-2028”.pdf (9,13MB)