Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15.10.2023 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

Głosowanie w godz. 7:00 – 21:00
Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę w dniu głosowania o godzinie 6:00

Obwód odrębny (szpital) rozpoczyna pracę o godzinie 9:00, 
a głosowanie o godzinie 10:00

 

Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej (ikona prowadzi do zewnętrznego serwisu):

pkw_logo2020.png

wybory - mapa.png

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym:

PDF  Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r.pdf (333,78KB)


Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu (Polska, statki i zagranica)  - link prowadzi do zewnętrznego serwisu: Wyniki Sejm
Frekwencja 74,38%

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu (Polska, statki i zagranica) - link prowadzi do zewnętrznego serwisu: Wyniki Senat
Frekwencja 74,31%


Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu (gmina Krapkowice) - link prowadzi do zewnętrznego serwisu: Wyniki Sejm 
Frekwencja 63,20%

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu (gmina Krapkowice) - link prowadzi do zewnętrznego serwisu: Wyniki Senat 
Frekwencja 63,19%


Frekwencja w gminie Krapkowice na godzinę 12:00 wyniosła 18,80%

Frekwencja w gminie Krapkowice na godzinę 17:00 wyniosła 49,76%


Dyżur Urzędnika Wyborczego
Sobota (14.10.2023 r.) - 9:00 - 12:00
Niedziela (15.10.2023 r.) - 7:00 - 14:00 oraz od 21:00


Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców:

PDF  Rozkład jazdy 1 autobusów w dniu wyborów 15.10.2023.pdf (184,52KB)
PDF  Rozkład jazdy 2 autobusów w dniu wyborów 15.10.2023.pdf (190,01KB)
 


Informacja dla osób bez zameldowania na pobyt stały:

PDFInformacja dla osób bez zameldowania na pobyt stały 2023.pdf (100,70KB)


Obwodowe Komisje Wyborcze:


Postanowienie Nr 282/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

PDF  Postanowienie Nr 282.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r.pdf (231,31KB)

PDF  Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji.pdf (217,38KB)

PDF  Postanowienie Nr 335.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Krapkowice.pdf (211,75KB)

PDF  Postanowienie Nr 356.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 3 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Krapkowice.pdf (207,04KB)

PDF  Postanowienie Nr 368.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Krapkowice.pdf (203,08KB)

PDF  Postanowienie Nr 372.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Krapkowice.pdf (206,02KB)

PDF  Postanowienie Nr 424.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Krapkowice.pdf (203,07KB)

PDF  Postanowienie Nr 474.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w gminie Krapkowice.pdf (203,71KB)

Posiedzenia obwodowych komisji wyborczych:
Miejsce: Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Termin: 28 września 2023 r. o godz. 16:00

Miejsce: Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Termin: 5 października 2023 r. o godz. 15:00


 

Postanowienie Nr 285/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDF  Postanowienie Nr 285.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r.pdf (221,44KB)

Uchwała Nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDF  Uchwała nr 211.2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.pdf (703,86KB)

Kodeks wyborczy - wyciąg:

DOCX  Kodeks wyborczy stan prawny na dzień 1 września 2023 r.docx (187,35KB)

Ustawa o referendum:

PDF  Ustawa o referendum ogólnokrajowym stan prawny na dzień 17 sierpnia 2023 r.pdf (200,98KB)

Do pobrania:
Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 


PDFUchwała nr 4 OKW nr 19 w Krapkowicach z dnia 5 października 2023 - późniejsze rozpoczęcie pracy.pdf (50,66KB)


Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r. o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych:

PDF  Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18.09.2023r.pdf (104,43KB)


Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego w celu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego


Zgłoszenie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków OKW:

PDFWzór Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf (166,50KB)


Uchwała Nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

PDF  Uchwała w sprawie diet.pdf (67,95KB)


Okręgi i obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
 

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 13 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

PDF  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 13 września 2023 r. - A2.pdf (38,76KB)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDF  Obwieszczenie o okręgach wyborczych.pdf (199,37KB)

Postanowienie Nr 273/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krapkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

PDF  Postanowienie Nr 273.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 września 2023 r.pdf (198,32KB)

Postanowienie Nr 154/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III wydane w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), nakładającej na Komisarzy Wyborczych obowiązek utworzenia nowych obwodów głosowania w miejscowościach, w których zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców (wg stanu na 31 marca 2023 r.) i nie mieścił się dotąd lokal obwodowej komisji wyborczej, a istnieje możliwość jego zorganizowania:

PDF  Postanowienie Nr 154.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania.pdf (301,90KB)

Postanowienia wydane w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), nakładającej na Komisarzy Wyborczych obowiązek dokonania aktualizacji opisów granic okręgów wyborczych/ obwodów głosowania:

PDF  Postanowienie Nr 21.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 23 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.PDF (301,96KB)
PDF  Postanowienie Nr 39.2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Krapkowice do stanu faktycznego.pdf (278,43KB)


Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:

PDF  Informacja OKW o składzie i dyżurach.pdf (120,08KB)


Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych na terenie miasta i gminy Krapkowice:

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy:
PDF  Klauzula informacyjna.pdf (188,62KB)