Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert – 2023 rok

Zestawienia złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”
  PDFKonkurs nr 1 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (109,04KB)
   
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  PDFKonkurs nr 2 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (108,36KB)
   
 3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  PDFKonkurs nr 3 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (106,86KB)
   
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  PDFKonkurs nr 4 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (106,94KB)
   
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  PDFKonkurs nr 5 - Wykaz braków formalnych.pdf (119,75KB)
  PDFKonkurs nr 5 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (126,39KB)
   
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  PDFKonkurs nr 6 - Wykaz braków formalnych.pdf (118,86KB)
  PDFKonkurs nr 6 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (124,89KB)
   
 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  PDFKonkurs nr 7 - Wykaz braków formalnych.pdf (131,74KB)
  PDFKonkurs nr 7 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (148,28KB)
   
 8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  PDFKonkurs nr 8 - Wykaz braków formalnych.pdf (107,63KB)
  PDFKonkurs nr 8 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (107,97KB)
   
 9. Turystyka i krajoznawstwo
  PDFKonkurs nr 9 - Wykaz braków formalnych.pdf (111,65KB)
  PDFKonkurs nr 9 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (118,88KB)
   
 10. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  PDFKonkurs nr 10 - Wykaz braków formalnych.pdf (121,96KB)
  PDFKonkurs nr 10 - Zestawienie złożonych ofert.pdf (127,20KB)
   

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 13.03.2023 r. do dnia 20.03.2023 r. do godz. 17:00.