Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2.03.2023 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach 2 marca 2023 r.:

PDF  Uchwała nr XLV-532-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030.pdf (166,45KB)
PDF  Uchwała nr XLV-533-2023 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Krapkowice”.pdf (9,20MB)
PDF  Uchwała nr XLV-534-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XI-145-2012 z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia-Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach.pdf (173,22KB)
PDF  Uchwała nr XLV-535-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr III-18-2018 z dnia 20 grudnia 2018r. - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (174,98KB)
PDF  Uchwała nr XLV-536-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr III-19-2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. - Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (174,43KB)
PDF  Uchwała nr XLV-537-2023 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym.pdf (217,71KB)
PDF  Uchwała nr XLV-538-2023 w sprawie powierzenia Gminie Walce realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (168,10KB)
PDF  Uchwała nr XLV-539-2023 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok.pdf (1,19MB)
PDF  Uchwała nr XLV-540-2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (184,22KB)
PDF  Uchwała nr XLV-541-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.pdf (2,09MB)
PDF  Uchwała nr XLV-542-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piastowskiej i Krótkiej w Krapkowicach.pdf (2,64MB)
PDF  Uchwała nr XLV-543-2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-529-2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin.pdf (169,83KB)
PDF  Uchwała nr XLV-544-2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (172,30KB)
PDF  Uchwała nr XLV-545-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.pdf (167,01KB)
PDFUchwała nr XLV-546-2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (172,40KB)
PDF  Uchwała nr XLV-547-2023 w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Krapkowice do Klastra Energii Partnerska Energia.pdf (167,55KB)
PDF  Uchwała nr XLV-548-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,41MB)
PDF  Uchwała nr XLV-549-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia.pdf (1,53MB)