Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z dnia 21.09.2022 r.

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. „Śląskie opowieści" z promocją w świat. Zadanie publiczne będzie realizowane w następującym terminie: od 30.09.2022 r. do 30.11.2022 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 ww. ustawy.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327.) przedmiotowa oferta Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327), każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty można zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.lalka@krapkowice.pl lub w formie pisemnej papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic”).

 

                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Krapkowic 

                                                                                                                                                                                                      /-/ Andrzej Kasiura 

 

PDFInformacja Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic (skan z odręcznym podpisem).pdf (43,65KB)

PDFOferta realizacja zadania Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic (skan z odręcznym podpisem).pdf (263,80KB)

PDFOferta realizacji zadania Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic (wersja dostępna).pdf (68,51KB)