Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2022 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia  04.08.2022 roku, działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

zwołuję na dzień 17 sierpnia  2022 r. (środa) o godz. 1500  w trybie zdalnym

  XXXIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
a)  Projekt uchwały nr 1  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice;
b)  Projekt uchwały nr 2   w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
c)  Projekt uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z „ Psiego parku”;
d) Projekt uchwały nr 4  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian do Statutu Związku Powiatowo- Gminnego „JEDŹ Z NAMI; przedstawionych  przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

4. Zakończenie XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                 /-/ Bernard  Friedla

Załącznik:
PDFPorządek XXXIX nadzwyczajnej sesji rady.pdf (823,57KB)
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga specjalnego.pdf (216,67KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie górnych stawek opłat.pdf (272,76KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie regulaminu Psiego parku.pdf (295,66KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie przekazania do WSA skargi Remondis Sp. z o.o. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.pdf (138,82KB)