Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5025500000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
726465451146776676075665257114562165977360261572615908267201
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
495206471267923568765914048650489696640150499605564560043357
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
356224079443603458543870837729360504556339197410744169843260
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293233140525369237342554629458331463235737577402644164141025
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12421535811924143661610619381299541983922499
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000003496100
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 129355
 2. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych – pozostałe do dnia 15.10.2015
  Wyświetleń: 43165
 3. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 35556
 4. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2017 - 2011
  Wyświetleń: 33558
 5. Ogłoszenia o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 28115
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26808
 7. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 23622
 8. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 19256
 9. Ogłoszenia o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 16030
 10. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 15633
 11. Wybory
  Wyświetleń: 12841
 12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 12677
 13. Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 12443
 14. - wyniki konkursów
  Wyświetleń: 12259
 15. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 12204
 16. - uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach VII kadencji
  Wyświetleń: 11552
 17. Ogłoszenia o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 11338
 18. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11208
 19. Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 10870
 20. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2018 rok
  Wyświetleń: 10666
 21. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10323
 22. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 10286
 23. Burmistrz Krapkowic
  Wyświetleń: 10137
 24. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro do dnia 04.10.2017
  Wyświetleń: 9771
 25. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 9643
 26. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9515
 27. - rada miejska VII kadencji
  Wyświetleń: 9500
 28. Budżet gminy
  Wyświetleń: 9351
 29. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2018
  Wyświetleń: 9270
 30. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 9250
 31. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 8736
 32. Wyniki postępowania o zamówienie publiczne o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 03.02.2016
  Wyświetleń: 8733
 33. Wydział Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 8598
 34. Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 8271
 35. - ogłoszenia konkursów ofert
  Wyświetleń: 8230
 36. - projekty uchwał rady V kadencji
  Wyświetleń: 8155
 37. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 8060
 38. Ogłoszenia o przetargach - inne
  Wyświetleń: 7860
 39. Wyniki postępowania
  Wyświetleń: 7838
 40. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7787
 41. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7768
 42. - uchwały rady VI kadencji
  Wyświetleń: 7679
 43. - uchwały rady V kadencji
  Wyświetleń: 7614
 44. - obsługa interesantów
  Wyświetleń: 7577
 45. - uchwały rady IV kadencji
  Wyświetleń: 7504
 46. Archiwum zarządzeń burmistrza
  Wyświetleń: 7367
 47. Zawiadomienia o sesji rady VII kadencji, projekty uchwał
  Wyświetleń: 7242
 48. Miasto i Gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 7192
 49. Wyniki postępowania - roboty budowlane
  Wyświetleń: 7143
 50. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 15.01.2016
  Wyświetleń: 7135
 51. - zawiadomienia o sesji, projekty uchwał rady VI kadencji
  Wyświetleń: 7088
 52. Wydział Budżetowo-Finansowy
  Wyświetleń: 7069
 53. Zarządzenia burmistrza
  Wyświetleń: 6840
 54. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6816
 55. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 6731
 56. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 6634
 57. Otwarte konkursy ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 6472
 58. Dane teleadresowe, konta bankowe
  Wyświetleń: 6470
 59. - stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 6455
 60. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 6343
 61. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6315
 62. Biuro Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 6304
 63. Statut Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 6296
 64. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6246
 65. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2017 rok
  Wyświetleń: 6080
 66. - projekty uchwał rady IV kadencji
  Wyświetleń: 6007
 67. Usługi
  Wyświetleń: 5896
 68. Złożone petycje 2015-2016
  Wyświetleń: 5879
 69. Archiwum obwieszczeń
  Wyświetleń: 5855
 70. Zamierzenia i programy
  Wyświetleń: 5772
 71. Schemat graficzny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 5642
 72. - wnioski komisji i radnych V kadencji
  Wyświetleń: 5579
 73. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 5566
 74. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2019
  Wyświetleń: 5457
 75. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy
  Wyświetleń: 5437
 76. Wybory ławników 2016-2019
  Wyświetleń: 5420
 77. Informacje o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5351
 78. - audyt i kontrole
  Wyświetleń: 5323
 79. archiwum
  Wyświetleń: 5310
 80. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5274
 81. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 5243
 82. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5115
 83. Wykaz sołectw Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 5110
 84. Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane
  Wyświetleń: 5108
 85. - decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 5061
 86. Straż Miejska w Krapkowicach
  Wyświetleń: 5050
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 4999
 88. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4959
 89. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4807
 90. Ogłoszenia o konkursach do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 4783
 91. Druki do pobrania - podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 4761
 92. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 4695
 93. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4680
 94. - protokoły z sesji rady miejskiej VII kadencji
  Wyświetleń: 4647
 95. - rada miejska V kadencji
  Wyświetleń: 4644
 96. Analizy i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 4619
 97. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4610
 98. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4601
 99. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRAPKOWICACH
  Wyświetleń: 4518
 100. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4516
 101. Przedszkole Publiczne w Kórnicy
  Wyświetleń: 4516
 102. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 4513
 103. - program współpracy
  Wyświetleń: 4500
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4496
 105. - rada miejska VI kadencji
  Wyświetleń: 4493
 106. Referendum
  Wyświetleń: 4391
 107. I Zastępca Burmistrza do dnia 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 4368
 108. - stypendia sportowe
  Wyświetleń: 4362
 109. - informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4341
 110. Wyniki postępowania - usługi
  Wyświetleń: 4302
 111. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4249
 112. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 4228
 113. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
  Wyświetleń: 4224
 114. - baza organizacji
  Wyświetleń: 4191
 115. - rada miejska IV kadencji
  Wyświetleń: 4170
 116. Archiwum zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4165
 117. - kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 4149
 118. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4051
 119. - protokoły z sesji rady V kadencji
  Wyświetleń: 4049
 120. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 3990
 121. - komisje rady IV kadencji
  Wyświetleń: 3970
 122. Biuro Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3910
 123. - protokoły z sesji rady IV kadencji
  Wyświetleń: 3881
 124. Straż Miejska w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3843
 125. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 3814
 126. Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3808
 127. - wnioski komisji i radnych IV kadencji
  Wyświetleń: 3799
 128. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 3730
 129. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 3552
 130. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3503
 131. Karty usług - procedury załatwiania spraw urzędowych
  Wyświetleń: 3493
 132. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 3431
 133. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3376
 134. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3372
 135. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 3370
 136. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
  Wyświetleń: 3364
 137. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3339
 138. Złożone petycje 2017
  Wyświetleń: 3338
 139. Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 3319
 140. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 3301
 141. Stypendia sportowe na 2017 r.
  Wyświetleń: 3253
 142. Spółki gminne
  Wyświetleń: 3247
 143. Dostawy
  Wyświetleń: 3232
 144. Informacja z otwarcia ofert - usługi
  Wyświetleń: 3148
 145. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2016 rok
  Wyświetleń: 3129
 146. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3099
 147. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3084
 148. II Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3063
 149. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3060
 150. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2018 rok
  Wyświetleń: 3056
 151. Krapkowicki Dom Kultury
  Wyświetleń: 3038
 152. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3036
 153. Audyt wewnętrzny
  Wyświetleń: 3035
 154. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 3012
 155. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3004
 156. Otwarte konkursy ofert na 2017 rok
  Wyświetleń: 3000
 157. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2993
 158. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 2961
 159. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2016 rok
  Wyświetleń: 2931
 160. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2924
 161. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 2922
 162. Wyniki konkursów ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 2922
 163. Baza danych - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2920
 164. Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 2884
 165. Kontrole - dokumentacja przebiegu kontroli
  Wyświetleń: 2871
 166. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2852
 167. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2015 rok
  Wyświetleń: 2838
 168. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
  Wyświetleń: 2836
 169. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2823
 170. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2715
 171. Wyniki postępowania - dostawy
  Wyświetleń: 2713
 172. Program ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2705
 173. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Wyświetleń: 2670
 174. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2659
 175. Archiwum wyników postępowania - usługi do dnia 30.12.2014.
  Wyświetleń: 2612
 176. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2606
 177. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2603
 178. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2579
 179. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2559
 180. Wybory do Parlamentu Eurpoejskiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 2558
 181. Wyniki postępowania - inne do dnia 25.03.2015
  Wyświetleń: 2533
 182. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2527
 183. Publiczne Gimnazjum Nr 2
  Wyświetleń: 2518
 184. Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 2493
 185. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2490
 186. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2017 rok
  Wyświetleń: 2473
 187. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 2461
 188. WiK spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2454
 189. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
  Wyświetleń: 2453
 190. Złożone petycje 2018
  Wyświetleń: 2417
 191. Przedszkole Publiczne w Żywocicach
  Wyświetleń: 2401
 192. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2018 rok
  Wyświetleń: 2396
 193. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2371
 194. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 11.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2371
 195. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2008
  Wyświetleń: 2366
 196. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2359
 197. Wyniki konkursów do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 2358
 198. Ogólne warunki przyzynawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
  Wyświetleń: 2357
 199. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2014 rok
  Wyświetleń: 2308
 200. - rada miejska VIII kadencji
  Wyświetleń: 2307
 201. Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 2300
 202. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2017 r.
  Wyświetleń: 2299
 203. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2009 rok
  Wyświetleń: 2290
 204. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2288
 205. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach IV kadencji
  Wyświetleń: 2270
 206. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2006/2007
  Wyświetleń: 2270
 207. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10.05.2015 r.
  Wyświetleń: 2266
 208. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015 r.
  Wyświetleń: 2265
 209. XII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 27.11.2015 r.
  Wyświetleń: 2256
 210. Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2244
 211. Biuro Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 2221
 212. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2213
 213. 2017
  Wyświetleń: 2210
 214. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 2184
 215. Skład Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 2176
 216. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2171
 217. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2167
 218. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2014 rok
  Wyświetleń: 2163
 219. XV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2161
 220. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2135
 221. Baza danych - organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2117
 222. Budżet Gminy Krapkowice na 2015 rok
  Wyświetleń: 2111
 223. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010 rok
  Wyświetleń: 2098
 224. Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej
  Wyświetleń: 2093
 225. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2085
 226. Stypendia sportowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 2085
 227. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2015 rok
  Wyświetleń: 2082
 228. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 2082
 229. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2015 rok
  Wyświetleń: 2080
 230. 2015
  Wyświetleń: 2076
 231. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 2072
 232. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2006 rok
  Wyświetleń: 2060
 233. Programy współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2042
 234. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2013 rok
  Wyświetleń: 2042
 235. Budżet Gminy Krapkowice na 2016 rok
  Wyświetleń: 2038
 236. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.06.2010
  Wyświetleń: 2037
 237. Archiwum ogłoszeń o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 2034
 238. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 2033
 239. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2015
  Wyświetleń: 2030
 240. Ogłoszenie o wskaźniku zwiększającym oraz statystycznej liczbie uczniów na 2018 rok
  Wyświetleń: 2026
 241. 2016
  Wyświetleń: 2025
 242. Wyniki konkursów ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 2025
 243. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2014 rok
  Wyświetleń: 2020
 244. Kontrole - 2005 rok
  Wyświetleń: 2013
 245. Komisje Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 2003
 246. Strategia Mieszkaniowa dla Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1997
 247. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1996
 248. Kontrole - 2006 rok
  Wyświetleń: 1988
 249. Kontrole - 2007 rok
  Wyświetleń: 1987
 250. Archiwum ogłoszeń o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1979
 251. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1979
 252. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 1970
 253. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2012 rok
  Wyświetleń: 1959
 254. 2012
  Wyświetleń: 1958
 255. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2009
  Wyświetleń: 1948
 256. Informacja z otwarcia ofert - dostawy
  Wyświetleń: 1944
 257. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2005
  Wyświetleń: 1940
 258. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2010
  Wyświetleń: 1938
 259. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.12.2010
  Wyświetleń: 1917
 260. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 1916
 261. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2009
  Wyświetleń: 1912
 262. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2006
  Wyświetleń: 1912
 263. XVI sesja nadzywczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1912
 264. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2009
  Wyświetleń: 1911
 265. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.09.2011
  Wyświetleń: 1909
 266. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.06.2011
  Wyświetleń: 1906
 267. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2006
  Wyświetleń: 1903
 268. Plan pracy Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 1902
 269. 2013
  Wyświetleń: 1899
 270. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - drugie półrocze
  Wyświetleń: 1888
 271. 2018
  Wyświetleń: 1887
 272. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1878
 273. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 1877
 274. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_03.03.2004
  Wyświetleń: 1876
 275. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1872
 276. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 1866
 277. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki
  Wyświetleń: 1865
 278. 05. Sesja NrV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 marca 2003 r.
  Wyświetleń: 1864
 279. stypendia sportowe na 2012 r
  Wyświetleń: 1861
 280. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2008
  Wyświetleń: 1860
 281. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 1859
 282. Otwarte konkursy ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 1858
 283. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2003 rok
  Wyświetleń: 1857
 284. Budżet Gminy Krapkowice na 2014 rok
  Wyświetleń: 1856
 285. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1856
 286. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 1852
 287. 06.Sesja NrVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1851
 288. KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW
  Wyświetleń: 1849
 289. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2010 rok
  Wyświetleń: 1847
 290. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010/2011
  Wyświetleń: 1845
 291. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1838
 292. XIII sesja Rady Miejskiej - 30.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1837
 293. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2007 rok
  Wyświetleń: 1834
 294. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2014
  Wyświetleń: 1833
 295. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.11.2010
  Wyświetleń: 1833
 296. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2008
  Wyświetleń: 1830
 297. Wyniki konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 1828
 298. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.02.2010
  Wyświetleń: 1828
 299. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1827
 300. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2010
  Wyświetleń: 1825
 301. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2005
  Wyświetleń: 1821
 302. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2009 rok
  Wyświetleń: 1821
 303. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.09.2009
  Wyświetleń: 1817
 304. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2008
  Wyświetleń: 1813
 305. Ogłoszenie o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2019 rok
  Wyświetleń: 1809
 306. 08.Sesja NrVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15 września 2003r.
  Wyświetleń: 1805
 307. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 1804
 308. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2009
  Wyświetleń: 1801
 309. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 1801
 310. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2014 rok
  Wyświetleń: 1801
 311. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX_29.12.2004
  Wyświetleń: 1800
 312. 2011
  Wyświetleń: 1799
 313. 2014
  Wyświetleń: 1797
 314. Archiwum ogłoszeń o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 1796
 315. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 1794
 316. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.12.2010
  Wyświetleń: 1793
 317. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2008 rok
  Wyświetleń: 1793
 318. IX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.11.2011
  Wyświetleń: 1787
 319. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2007
  Wyświetleń: 1786
 320. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1784
 321. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - pierwsze półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 1783
 322. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.02.2011
  Wyświetleń: 1775
 323. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2005
  Wyświetleń: 1774
 324. stypendia sportowe na 2014 rok
  Wyświetleń: 1774
 325. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2010
  Wyświetleń: 1769
 326. 04. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 stycznia 2003 r.
  Wyświetleń: 1768
 327. Otwarte konkursy ofert na 2018 rok
  Wyświetleń: 1768
 328. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
  Wyświetleń: 1767
 329. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2015 rok
  Wyświetleń: 1764
 330. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1760
 331. 09.Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2003r.
  Wyświetleń: 1759
 332. 02. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 1756
 333. Zarządzenie Nr 636/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 1755
 334. V Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.04.2011
  Wyświetleń: 1752
 335. Obwieszczenie Wójta Strzeleczek
  Wyświetleń: 1749
 336. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r.
  Wyświetleń: 1743
 337. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert -2016 rok
  Wyświetleń: 1741
 338. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1740
 339. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXII_29.09.2010
  Wyświetleń: 1740
 340. Budżet Gminy Krapkowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 1733
 341. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 1733
 342. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2015
  Wyświetleń: 1732
 343. XXX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2010
  Wyświetleń: 1730
 344. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2002 rok
  Wyświetleń: 1730
 345. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IV sesja - 9.02.2011
  Wyświetleń: 1729
 346. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVII_30.12.2009
  Wyświetleń: 1728
 347. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 1722
 348. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IX sesja - 23.11.2011
  Wyświetleń: 1720
 349. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2004 rok
  Wyświetleń: 1719
 350. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXI_16.06.2010
  Wyświetleń: 1718
 351. 03. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 grudnia 2002 r.
  Wyświetleń: 1709
 352. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2.12.2010
  Wyświetleń: 1706
 353. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI_29.09.2004
  Wyświetleń: 1704
 354. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1701
 355. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVI_25.11.2009
  Wyświetleń: 1701
 356. 07.Sesja NrVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwca 2003 r.
  Wyświetleń: 1697
 357. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIV_23.09.2009
  Wyświetleń: 1696
 358. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI_16.02.2005
  Wyświetleń: 1693
 359. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV_21.07.2004
  Wyświetleń: 1690
 360. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VII sesja - 31.08.2011
  Wyświetleń: 1690
 361. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2002 rok
  Wyświetleń: 1689
 362. Wyniki konkursu ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 1688
 363. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVIII_24.02.2010
  Wyświetleń: 1682
 364. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok
  Wyświetleń: 1682
 365. Projekty uchwał Rady Miejskiej: X sesja - 28.12.2011
  Wyświetleń: 1680
 366. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VIII sesja - 21.09.2011
  Wyświetleń: 1676
 367. Budżet Gminy Krapkowice na 2013 rok
  Wyświetleń: 1675
 368. Otwarte konkursy ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 1674
 369. stypendia sportowe na 2013 rok
  Wyświetleń: 1666
 370. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX_24.11.2004
  Wyświetleń: 1664
 371. Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1661
 372. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 1658
 373. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2010
  Wyświetleń: 1656
 374. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VI sesja - 15.06.2011
  Wyświetleń: 1655
 375. X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.12.2011
  Wyświetleń: 1654
 376. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2014 rok
  Wyświetleń: 1652
 377. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII_27.10.2004
  Wyświetleń: 1651
 378. Projekty uchwał Rady Miejskiej: III sesja - 29.12.2010
  Wyświetleń: 1647
 379. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.10.2009
  Wyświetleń: 1646
 380. stypendia sportowe na 2015 rok
  Wyświetleń: 1645
 381. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2005 rok
  Wyświetleń: 1643
 382. 10.Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 1642
 383. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2015
  Wyświetleń: 1640
 384. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXX_28.04.2010
  Wyświetleń: 1635
 385. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 22.01.2015
  Wyświetleń: 1634
 386. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.04.2004
  Wyświetleń: 1631
 387. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_16.06.2004
  Wyświetleń: 1630
 388. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2016
  Wyświetleń: 1630
 389. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 21.11.2012
  Wyświetleń: 1630
 390. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2006
  Wyświetleń: 1628
 391. Otwarty konkurs ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 1623
 392. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.11.2009
  Wyświetleń: 1621
 393. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2012 rok
  Wyświetleń: 1607
 394. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.02.2012
  Wyświetleń: 1607
 395. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015
  Wyświetleń: 1601
 396. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIX_22.04.2010
  Wyświetleń: 1600
 397. Wyniki konkursów ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 1599
 398. Ogłoszenie z dnia 2011-09-07 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 1597
 399. Wyniki konkursu ofert na 2009 rok
  Wyświetleń: 1594
 400. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXIII_9.11.2010
  Wyświetleń: 1590
 401. Projekty uchwał Rady Miejskiej: V sesja - 20.04.2011
  Wyświetleń: 1588
 402. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 19.06.2013
  Wyświetleń: 1588
 403. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 1587
 404. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 1587
 405. 01.Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 1586
 406. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2010
  Wyświetleń: 1582
 407. Wyniki konkursów ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 1580
 408. Projekty uchwał Rady Miejskiej: II sesja - 14.12.2010
  Wyświetleń: 1579
 409. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1575
 410. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 1573
 411. Zawiadomienia o sesji rady VIII kadencji, projekty uchwał
  Wyświetleń: 1573
 412. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII _ 23.03.2005
  Wyświetleń: 1569
 413. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 4.12.2014
  Wyświetleń: 1568
 414. Wyniki konkursów ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 1563
 415. 31.Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 1562
 416. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXV_21.10.2009
  Wyświetleń: 1556
 417. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1556
 418. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - drugie półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 1550
 419. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego
  Wyświetleń: 1549
 420. 11.Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 3 marca 2004r.
  Wyświetleń: 1537
 421. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2014 r.
  Wyświetleń: 1537
 422. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.11.2013
  Wyświetleń: 1535
 423. VII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2011
  Wyświetleń: 1528
 424. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 1524
 425. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2013 rok
  Wyświetleń: 1523
 426. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.09.2015
  Wyświetleń: 1514
 427. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1507
 428. 15.Sesja Nr XVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 1502
 429. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 18.05.2016
  Wyświetleń: 1502
 430. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 11.09.2013
  Wyświetleń: 1499
 431. Projekty uchwał Rady Miejskiej: I sesja - 2.12.2010
  Wyświetleń: 1498
 432. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2005 rok
  Wyświetleń: 1495
 433. XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2015
  Wyświetleń: 1491
 434. Ogłoszenie o wyborze emitenta obligacji
  Wyświetleń: 1487
 435. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1486
 436. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1485
 437. Budżet gminy Krapkowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1476
 438. 25.Sesja Nr XXVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 października 2005r.
  Wyświetleń: 1473
 439. 13.Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1471
 440. 10. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 październik 2007r
  Wyświetleń: 1470
 441. XIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2015
  Wyświetleń: 1470
 442. Wyniki konkursu ofert na 2007 rok
  Wyświetleń: 1468
 443. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 5.11.2014
  Wyświetleń: 1468
 444. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 25.06.2014
  Wyświetleń: 1467
 445. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XV sesja - 21.11.2012
  Wyświetleń: 1462
 446. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.09.2012
  Wyświetleń: 1457
 447. XVII sesja Rady Miejskiej - 28.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1456
 448. Otwarte konkursy ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 1455
 449. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIX sesja - 17.04.2013
  Wyświetleń: 1446
 450. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XX sesja - 19.06.2013
  Wyświetleń: 1443
 451. Sesja Nr XXXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 września 2006r.
  Wyświetleń: 1443
 452. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2003 rok
  Wyświetleń: 1440
 453. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok
  Wyświetleń: 1439
 454. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 27.11.2014
  Wyświetleń: 1438
 455. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1438
 456. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 13-18.02.2013
  Wyświetleń: 1436
 457. Ogłoszenie z dnia 2014-04-16 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna
  Wyświetleń: 1428
 458. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2018 roku
  Wyświetleń: 1427
 459. Nabór na urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 1425
 460. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 1424
 461. Otwarte konkursy ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 1424
 462. Budżet gminy Krapkowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1421
 463. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.02.2015
  Wyświetleń: 1416
 464. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVI sesja - 7.12.2012
  Wyświetleń: 1415
 465. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVIII sesja - 23.04.2014
  Wyświetleń: 1414
 466. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 20.06.2012
  Wyświetleń: 1414
 467. Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 1413
 468. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 1413
 469. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2013
  Wyświetleń: 1406
 470. Wyniki konkursów ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 1405
 471. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XII sesja - 18.04.2012
  Wyświetleń: 1401
 472. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1396
 473. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XV_18.09.2008
  Wyświetleń: 1395
 474. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVIII sesja - 13.02.2013
  Wyświetleń: 1395
 475. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1392
 476. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2014
  Wyświetleń: 1391
 477. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XX_25.02.2009
  Wyświetleń: 1387
 478. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IV_21.02.2007
  Wyświetleń: 1385
 479. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIX sesja - 25.06.2014
  Wyświetleń: 1385
 480. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2008
  Wyświetleń: 1384
 481. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2009
  Wyświetleń: 1382
 482. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert -2015 rok
  Wyświetleń: 1381
 483. Ogłoszenia konkursów ofert 2007
  Wyświetleń: 1380
 484. Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 października 2006r.
  Wyświetleń: 1378
 485. Budżet gminy Krapkowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1375
 486. Ogłoszenie z dnia 2013-06-20 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap II.
  Wyświetleń: 1374
 487. Budżet Gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1373
 488. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 3.10.2013
  Wyświetleń: 1372
 489. Ogłoszenia konkursów ofert 2008
  Wyświetleń: 1371
 490. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XIX_04.02.2009
  Wyświetleń: 1371
 491. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV_21.09.2005
  Wyświetleń: 1370
 492. Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. przetarg nieograniczony na Wdrożenie systemu informatycznego
  Wyświetleń: 1369
 493. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIII_17.06.2009
  Wyświetleń: 1368
 494. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2014
  Wyświetleń: 1368
 495. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_19.12.2007
  Wyświetleń: 1366
 496. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XI sesja - 15.02.2012
  Wyświetleń: 1366
 497. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIII sesja - 20.06.2012
  Wyświetleń: 1366
 498. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VII_20.06.2007
  Wyświetleń: 1365
 499. 20.Sesja Nr XXI Rady Miejskiej w Krapkowicach 16 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 1364
 500. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2014
  Wyświetleń: 1364
 501. Wyniki konkursu ofert na 2008 rok
  Wyświetleń: 1364
 502. Budżet gminy Krapkowice na 2004 rok
  Wyświetleń: 1363
 503. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 1361
 504. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII _28.06.2006
  Wyświetleń: 1361
 505. Ogłoszenie z dnia 2012-07-03 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap I.
  Wyświetleń: 1360
 506. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVIII_17.12.2008
  Wyświetleń: 1358
 507. 22. Sesja Nr XXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 1357
 508. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 24.09.2014
  Wyświetleń: 1351
 509. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIV sesja - 30.12.2013
  Wyświetleń: 1350
 510. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXII sesja - 3.10.2013
  Wyświetleń: 1347
 511. 19.Sesja Nr XX Rady Miejskiej w Krapkowicach 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 1346
 512. Budżet gminy Krapkowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 1346
 513. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1346
 514. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1344
 515. Otwarte konkursy ofert na 2019 rok
  Wyświetleń: 1344
 516. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII_27.04.2005
  Wyświetleń: 1344
 517. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 1344
 518. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII_23.04.2008
  Wyświetleń: 1342
 519. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI_26.10.2005
  Wyświetleń: 1342
 520. Budżet gminy Krapkowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1341
 521. Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1339
 522. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVII sesja - 28.12.2012
  Wyświetleń: 1339
 523. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2008
  Wyświetleń: 1337
 524. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2011 rok
  Wyświetleń: 1336
 525. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1336
 526. 9. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 września 2007r
  Wyświetleń: 1334
 527. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1333
 528. XVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2016
  Wyświetleń: 1333
 529. Budżet gminy Krapkowice na 2006 rok
  Wyświetleń: 1329
 530. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2007
  Wyświetleń: 1327
 531. 13. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 kwiecień 2008r
  Wyświetleń: 1325
 532. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1324
 533. Stypendia sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 1324
 534. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 18-20.04.2012
  Wyświetleń: 1322
 535. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.02.2008
  Wyświetleń: 1319
 536. 14.Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 lipca 2004r.
  Wyświetleń: 1318
 537. 7. Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 czerwca 2007r
  Wyświetleń: 1317
 538. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII_28.12.2005
  Wyświetleń: 1316
 539. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert w 2014 roku.
  Wyświetleń: 1315
 540. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVII sesja - 15.04.2014
  Wyświetleń: 1314
 541. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVII_12.11.2008
  Wyświetleń: 1313
 542. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVI sesja - 31.03.2014
  Wyświetleń: 1313
 543. Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 luty 2008r
  Wyświetleń: 1312
 544. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV_20.10.2006
  Wyświetleń: 1310
 545. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXV sesja - 26.02.2014
  Wyświetleń: 1310
 546. 11. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 grudnia 2007r
  Wyświetleń: 1305
 547. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2009
  Wyświetleń: 1305
 548. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2004 rok
  Wyświetleń: 1305
 549. I część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 1304
 550. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016
  Wyświetleń: 1303
 551. 30. Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1301
 552. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1301
 553. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr III_28.12.2006
  Wyświetleń: 1300
 554. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2007
  Wyświetleń: 1299
 555. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2015
  Wyświetleń: 1297
 556. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016
  Wyświetleń: 1296
 557. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX_20.03.2006
  Wyświetleń: 1294
 558. Wyniki konkursów ofert - 2018 rok
  Wyświetleń: 1294
 559. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.02.2009
  Wyświetleń: 1294
 560. Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 luty 2006r.
  Wyświetleń: 1291
 561. 5.Sesja Nr V Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1290
 562. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2014
  Wyświetleń: 1290
 563. Budżet gminy Krapkowice na 2005 rok
  Wyświetleń: 1289
 564. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_25.06.2008
  Wyświetleń: 1289
 565. 24.Sesja Nr XXV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 września 2005r.
  Wyświetleń: 1288
 566. 23.Sesja Nr XXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 1287
 567. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VI_25.04.2007
  Wyświetleń: 1287
 568. 16.Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2004r.
  Wyświetleń: 1286
 569. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1283
 570. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV_22.06.2005
  Wyświetleń: 1283
 571. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIII sesja - 28.11.2013
  Wyświetleń: 1283
 572. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.06.2009
  Wyświetleń: 1282
 573. 6. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1281
 574. Budżet Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1281
 575. 14. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwiec 2008r
  Wyświetleń: 1279
 576. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXI_18.03.2009
  Wyświetleń: 1279
 577. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2019 rok
  Wyświetleń: 1278
 578. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXI sesja - 11.09.2013
  Wyświetleń: 1276
 579. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 4.12.2014
  Wyświetleń: 1275
 580. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.01.2015
  Wyświetleń: 1274
 581. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr V_13.04.2007
  Wyświetleń: 1269
 582. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXI sesja - 24.09.2014
  Wyświetleń: 1268
 583. 12.Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 1267
 584. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2010 rok
  Wyświetleń: 1267
 585. 3. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 1265
 586. Budżet gminy Krapkowice na 2003 rok
  Wyświetleń: 1265
 587. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2014
  Wyświetleń: 1265
 588. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2009
  Wyświetleń: 1265
 589. Archiwum wyborów
  Wyświetleń: 1264
 590. 1. Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopad 2006r.
  Wyświetleń: 1262
 591. XX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1262
 592. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXII_22.04.2009
  Wyświetleń: 1261
 593. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IX_17.09.2007
  Wyświetleń: 1261
 594. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2009
  Wyświetleń: 1258
 595. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII_20.09.2006
  Wyświetleń: 1257
 596. Informacje o realizacji projektu w roku 2010.
  Wyświetleń: 1250
 597. 4. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 luty 2007r
  Wyświetleń: 1246
 598. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - styczeń, luty
  Wyświetleń: 1246
 599. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 17.04.2013
  Wyświetleń: 1245
 600. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1244
 601. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVI_24.09.2008
  Wyświetleń: 1244
 602. 21.Sesja Nr XXII Rady Miejskiej w Krapkowicach 23 marca 2005r.
  Wyświetleń: 1239
 603. Interpelacja - zimowe utrzymanie dróg
  Wyświetleń: 1238
 604. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 31.03.2014
  Wyświetleń: 1237
 605. IX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015 r.
  Wyświetleń: 1231
 606. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 7.12.2012
  Wyświetleń: 1227
 607. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1227
 608. XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.05.2016
  Wyświetleń: 1225
 609. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1220
 610. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIX_22.02.2006
  Wyświetleń: 1219
 611. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXX sesja - 6.08.2014
  Wyświetleń: 1219
 612. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 1219
 613. XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1215
 614. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016
  Wyświetleń: 1214
 615. II część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 1213
 616. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VIII_13.09.2007
  Wyświetleń: 1212
 617. Wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy
  Wyświetleń: 1210
 618. 18.Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 1206
 619. 17.Sesja Nr XVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 1203
 620. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr II_01.12.2006
  Wyświetleń: 1200
 621. XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016
  Wyświetleń: 1200
 622. XXXV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1200
 623. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2009 rok
  Wyświetleń: 1195
 624. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXII sesja - 5.11.2014
  Wyświetleń: 1193
 625. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.09.2008
  Wyświetleń: 1193
 626. Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1192
 627. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 1192
 628. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII_23.11.2005
  Wyświetleń: 1191
 629. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr X_24.10.2007
  Wyświetleń: 1191
 630. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 6.08.2014
  Wyświetleń: 1191
 631. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2017
  Wyświetleń: 1189
 632. Stypendia sportowe na 2017 rok
  Wyświetleń: 1186
 633. 29.Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 marca 2006r.
  Wyświetleń: 1182
 634. 8. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 września 2007r
  Wyświetleń: 1170
 635. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok
  Wyświetleń: 1169
 636. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 1168
 637. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIV sesja - 26.09.2012
  Wyświetleń: 1164
 638. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1160
 639. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1159
 640. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI_26.04.2006
  Wyświetleń: 1159
 641. 2. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 1157
 642. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 1155
 643. XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.04.2016
  Wyświetleń: 1149
 644. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.12.2012
  Wyświetleń: 1146
 645. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 1143
 646. XXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1131
 647. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1127
 648. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1119
 649. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Leśnej, Damrota, Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1118
 650. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1113
 651. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1113
 652. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 1100
 653. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 1096
 654. Protokoły z sesji rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 1096
 655. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 04.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1089
 656. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.11.2008
  Wyświetleń: 1088
 657. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 1086
 658. XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1085
 659. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1078
 660. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 1077
 661. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1053
 662. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1047
 663. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1037
 664. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr I_27.11.2006
  Wyświetleń: 1036
 665. XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1023
 666. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 1018
 667. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1018
 668. XXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1009
 669. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1004
 670. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze - podinspektor ds. podatków w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 999
 671. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochotniczych straży pożarnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 989
 672. XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.01.2018r.
  Wyświetleń: 979
 673. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Żywocice
  Wyświetleń: 969
 674. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 958
 675. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 946
 676. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2018 rok
  Wyświetleń: 937
 677. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 935
 678. XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 935
 679. Archiwum - IV kadencja (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 934
 680. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 933
 681. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 931
 682. XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 919
 683. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 911
 684. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 905
 685. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. ochrony środowiska z dnia 10.07.2019 r.
  Wyświetleń: 902
 686. Obwieszczenie o inicjatywie lokalnej
  Wyświetleń: 899
 687. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 897
 688. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 895
 689. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 887
 690. Korekta II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 886
 691. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 884
 692. Z A W I A D O M I E N I E
  Wyświetleń: 878
 693. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 877
 694. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach
  Wyświetleń: 875
 695. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 870
 696. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
  Wyświetleń: 865
 697. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 862
 698. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 855
 699. 2018 - RAPORT O STANIE GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 833
 700. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. energetyki i ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 826
 701. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2018
  Wyświetleń: 822
 702. XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 816
 703. XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 815
 704. Zarządzenie Nr 811/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 811
 705. 2019
  Wyświetleń: 808
 706. Interpelacja - zimowe utrzymanie dróg w zakresie wielkości zasobów sprzętowych i ludzkich
  Wyświetleń: 802
 707. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 801
 708. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 798
 709. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2018 rok
  Wyświetleń: 796
 710. XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 795
 711. Informacja
  Wyświetleń: 789
 712. Zarządzenie Nr 813/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 789
 713. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 5.04.2018 r.
  Wyświetleń: 788
 714. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 787
 715. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 784
 716. Zarządzenie Nr 568/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego marki IFA IWL W50 LA/TLF
  Wyświetleń: 784
 717. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 780
 718. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. energetyki i ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 779
 719. Zarządzenie Nr 819/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 768
 720. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 763
 721. Zarządzenie Nr 816/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-12-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 749
 722. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 747
 723. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.01.2018 r.
  Wyświetleń: 747
 724. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 744
 725. Informacja
  Wyświetleń: 743
 726. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r.
  Wyświetleń: 743
 727. Ogłoszenie o przetargu z dnia 15.03.2019 r.
  Wyświetleń: 742
 728. Archiwum konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 737
 729. Zarządzenie Nr 570/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 736
 730. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 732
 731. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 730
 732. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 730
 733. Zarządzenie Nr 576/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 730
 734. Zarządzenie Nr 614/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej ...
  Wyświetleń: 727
 735. XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 26.04.2018
  Wyświetleń: 725
 736. Zarządzenie Nr 814/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-12-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 723
 737. Zarządzenie Nr 818/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 722
 738. Zarządzenie Nr 572/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-02-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 718
 739. Zarządzenie Nr 607/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 717
 740. Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 716
 741. Zarządzenie Nr 810/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 715
 742. XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 06.12.2017 r.
  Wyświetleń: 712
 743. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 21.06.2018
  Wyświetleń: 711
 744. Zarządzenie Nr 815/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 710
 745. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Straznik miejski (Aplikant) z dnia 11.04.2019 r.
  Wyświetleń: 708
 746. Zarządzenie Nr 632/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Krapkowice - samochodu marki Volkswagen-Bus VW T4 oraz samochodu Volkswagen Transporter T5 Shuttle Kombi
  Wyświetleń: 705
 747. Zarządzenie Nr 571/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 700
 748. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2019 roku
  Wyświetleń: 699
 749. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 699
 750. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 693
 751. Zarządzenie Nr 620/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 692
 752. Zarządzenie Nr 569/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania zestawów sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 690
 753. Zarządzenie Nr 812/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 688
 754. Zarządzenie Nr 626/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 687
 755. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 685
 756. Zarządzenie Nr 609/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2017 rok
  Wyświetleń: 685
 757. Zarządzenie Nr 574/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 684
 758. Zarządzenie Nr 655/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2016 rok
  Wyświetleń: 683
 759. XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 677
 760. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.09.2018
  Wyświetleń: 677
 761. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 675
 762. Zarządzenie Nr 617/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 672
 763. Zarządzenie Nr 600/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 585/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 670
 764. Zarządzenie Nr 651/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 668
 765. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 666
 766. Zarządzenie Nr 621/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 666
 767. Zarządzenie Nr 567/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 664
 768. Ogłoszenie o przetargu - 23.01.2018 r.
  Wyświetleń: 663
 769. Zarządzenie Nr 643/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 659
 770. Zarządzenie Nr 606/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 656
 771. Zarządzenie Nr 573/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2017 rok
  Wyświetleń: 653
 772. Zarządzenie Nr 640/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 636 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 651
 773. Zarządzenie Nr 663/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 651
 774. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 650
 775. Zarządzenie Nr 628/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 650
 776. Zarządzenie Nr 598/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 583/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 649
 777. Zarządzenie Nr 616/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 649
 778. Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 648
 779. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 646
 780. Zarządzenie Nr 724/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 646
 781. Zarządzenie Nr 608/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 645
 782. Zarządzenie Nr 619/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 644
 783. Zarządzenie Nr 634/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 644
 784. Zarządzenie Nr 733/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 643
 785. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 18.12.2018 r.
  Wyświetleń: 639
 786. Zarządzenie Nr 592/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 638
 787. Zarządzenie Nr 623/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 638
 788. Zarządzenie Nr 599/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 584/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 637
 789. Zarządzenie Nr 711/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 637
 790. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r. (dzierżawa, użyczenie)
  Wyświetleń: 636
 791. Zarządzenie Nr 605/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 635
 792. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 633
 793. Zarządzenie Nr 662/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 633
 794. Zarządzenie Nr 575/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 565/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji ...
  Wyświetleń: 632
 795. Zarządzenie Nr 602/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 587/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 631
 796. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ośwaty w Wydziale Ośwaty i Kultury
  Wyświetleń: 628
 797. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 626
 798. Zarządzenie Nr 629/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 625
 799. Zarządzenie Nr 618/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 624
 800. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 623
 801. Zarządzenie Nr 596/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 581/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 623
 802. Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 623
 803. Zarządzenie Nr 590/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 622
 804. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.08.2018 r.
  Wyświetleń: 619
 805. Zarządzenie Nr 597/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 582/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 619
 806. Zarządzenie Nr 603/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 588/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 619
 807. Zarządzenie Nr 622/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 619
 808. Zarządzenie Nr 594/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 579/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 617
 809. Zarządzenie Nr 630/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie przekazania pani Agnieszce Kasperdyrektorowi Gminnego Centrum Uslug Wspólnych w Krapkowicach uprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 617
 810. Zarządzenie Nr 676/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 615
 811. Zarządzenie Nr 591/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 611
 812. Zarządzenie Nr 624/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 611
 813. Zarządzenie Nr 641/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 611
 814. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 605
 815. Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 605
 816. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 604
 817. Ogłoszenie o przetargu z dnia 10.04.2018 r.
  Wyświetleń: 604
 818. Zarządzenie Nr 682/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 603
 819. Zarządzenie Nr 695/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 601
 820. Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 599
 821. Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie przekazania pani Alicji Badek-Murzyn pełniącej obowiązki dyrektoraPublicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 598
 822. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 596
 823. Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny
  Wyświetleń: 596
 824. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 594
 825. Zarządzenie Nr 645/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 594
 826. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 590
 827. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 590
 828. Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 589
 829. Wybory ławników
  Wyświetleń: 588
 830. Zarządzenie Nr 646/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2017 w sprawie korekty podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 587
 831. Zarządzenie Nr 709/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 587
 832. Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 587
 833. Zarządzenie Nr 797/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 587
 834. Zarządzenie Nr 809/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 587
 835. Zarządzenie Nr 924/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Brzezina – Drugiemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 587
 836. Zarządzenie Nr 660/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 586
 837. Zarządzenie Nr 627/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...
  Wyświetleń: 585
 838. Zarządzenie Nr 658/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 585
 839. Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 585
 840. Zarządzenie Nr 642 / 2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 583
 841. Zarządzenie Nr 736/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 582
 842. Zarządzenie Nr 799/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 582
 843. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.08.2018 r.
  Wyświetleń: 581
 844. Zarządzenie Nr 670/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 581
 845. Zarządzenie Nr 723/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 580
 846. Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 580
 847. Zarządzenie Nr 817/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 -2020
  Wyświetleń: 580
 848. Budżet Gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 579
 849. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r.
  Wyświetleń: 578
 850. Zarządzenie Nr 610/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 578
 851. Zarządzenie Nr 667/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 576
 852. Zarządzenie Nr 647/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-04-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 575
 853. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 06.03.2018 r.
  Wyświetleń: 574
 854. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - 24.07.2018 r.
  Wyświetleń: 574
 855. Zarządzenie Nr 604/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 589/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 572
 856. Zarządzenie Nr 673/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 572
 857. Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 571
 858. Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r.w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 571
 859. Zarządzenie Nr 796/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 571
 860. Zarządzenie Nr 577/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 570
 861. Zarządzenie Nr 731/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 570
 862. Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 570
 863. Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 570
 864. Zarządzenie Nr 601/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 586/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 569
 865. Zarządzenie Nr 613/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 569
 866. Zarządzenie Nr 625/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
  Wyświetleń: 569
 867. Zarządzenie Nr 712/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 569
 868. Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 569
 869. Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 568
 870. Informacja z dnia 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 566
 871. Wyniki konkursów ofert - 2019 rok
  Wyświetleń: 566
 872. Zarządzenie Nr 684/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 566
 873. Zarządzenie Nr 666/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 565
 874. Zarządzenie Nr 685/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 565
 875. Zarządzenie Nr 650/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 564
 876. Zarządzenie Nr 659/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 564
 877. Zarządzenie Nr 781/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 564
 878. Zarządzenie Nr 708/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 563
 879. Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 563
 880. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 562
 881. Zaproszenie do składania ofert z dnia 13-09-2018
  Wyświetleń: 562
 882. Zarządzenie Nr 612/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 561
 883. Zarządzenie Nr 661/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 561
 884. Zarządzenie Nr 727/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 560
 885. Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 560
 886. Zarządzenie Nr 743/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 560
 887. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 559
 888. Zarządzenie Nr 656/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 559
 889. Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniówna zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 559
 890. Zarządzenie Nr 738/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 558
 891. Stypendia sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 557
 892. Zarządzenie Nr 639/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 635 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 556
 893. Zarządzenie Nr 681/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 556
 894. Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 556
 895. Zarządzenie Nr 672/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 555
 896. Zarządzenie Nr 710/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 555
 897. Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 555
 898. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - Inspektor ds. kancelaryjnych z dnia 23.10.2019
  Wyświetleń: 554
 899. Zarządzenie Nr 648/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 554
 900. Zarządzenie Nr 652/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 554
 901. Zarządzenie Nr 713/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 554
 902. Zarządzenie Nr 593/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 553
 903. Zarządzenie Nr 644/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 552
 904. Zarządzenie Nr 779/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 552
 905. Ogłoszenie o przetargu III ustnym nieograniczonym z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 550
 906. Zarządzenie Nr 721/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 550
 907. Zarządzenie Nr 595/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 580/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 548
 908. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 547
 909. Zarządzenie Nr 638/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 547
 910. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 546
 911. Zarządzenie Nr 674/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego ucznia do lat 5, zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, niebędącego uczniem ...
  Wyświetleń: 546
 912. Zarządzenie Nr 679/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 546
 913. Zarządzenie Nr 675/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 544
 914. Zarządzenie Nr 668/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 543
 915. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 04.04.2018 r.
  Wyświetleń: 541
 916. Zarządzenie Nr 698/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Teresy Krul - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz wydawania ...
  Wyświetleń: 540
 917. Zarządzenie Nr 699/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana - Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do ...
  Wyświetleń: 540
 918. Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 540
 919. RAPORT O STANIE GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 539
 920. Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 539
 921. Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 539
 922. Zarządzenie Nr 680/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie przystąpienia do aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 538
 923. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.02.2018 r.
  Wyświetleń: 537
 924. Zarządzenie Nr 707/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 537
 925. Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 537
 926. Zarządzenie Nr 671/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 535
 927. Zarządzenie Nr 778/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 535
 928. Zarządzenie Nr 863/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki ...
  Wyświetleń: 535
 929. Z A W I A D O M I E N I E
  Wyświetleń: 534
 930. Zarządzenie Nr 696/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych oraz ...
  Wyświetleń: 532
 931. Zarządzenie Nr 702/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 531
 932. Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2017 w sprawie uchylenie części oraz wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Krapkowic nr 747/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 531
 933. Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 531
 934. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2019 rok
  Wyświetleń: 530
 935. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r. (dzierżawa)
  Wyświetleń: 529
 936. Zarządzenie Nr 697/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Szczygielskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz ...
  Wyświetleń: 529
 937. Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 528
 938. Zarządzenie Nr 785/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 528
 939. Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 528
 940. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 527
 941. Zarządzenie Nr 706/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 527
 942. Zarządzenie Nr 714/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 527
 943. Zarządzenie Nr 722/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 527
 944. Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 527
 945. Zarządzenie Nr 677/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2017 w sprawie przekazania pani Klaudii Pierzkała zastępcy dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 526
 946. Zarządzenie Nr 705/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 526
 947. Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-09-2017 w sprawie powołania Komisji ds. zagospodarowania targowiska na ul. Drzymały w Krapkowicach
  Wyświetleń: 526
 948. Zarządzenie Nr 654/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 525
 949. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 524
 950. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 523
 951. Zarządzenie Nr 808/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 523
 952. Ogłoszenie o wskaźniku zwiększającym oraz statystycznej liczbie uczniów na 2019 rok
  Wyświetleń: 522
 953. Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 522
 954. Ogłoszenie o przetargu - 29.05.2018 r.
  Wyświetleń: 520
 955. Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 520
 956. Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 519
 957. Zarządzenie Nr 691/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Marleny Kornaś - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 518
 958. Zarządzenie Nr 649/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 517
 959. Zarządzenie Nr 686/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Martiny Majer - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 517
 960. Zarządzenie Nr 718/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 516
 961. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.11.2018
  Wyświetleń: 515
 962. Archiwum ogłoszeń o przetargach
  Wyświetleń: 510
 963. Zarządzenie Nr 726/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 510
 964. Zarządzenie Nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 509
 965. Zarządzenie Nr 700/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 509
 966. Zarządzenie Nr 719/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2017
  Wyświetleń: 509
 967. Zarządzenie Nr 720/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 509
 968. Zarządzenie Nr 653/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat, karnetów i kart podarunkowych za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów ...
  Wyświetleń: 508
 969. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 507
 970. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 06.09.2018 r.
  Wyświetleń: 507
 971. Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 507
 972. Zarządzenie Nr 689/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowakowskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 505
 973. Zarządzenie Nr 701/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka - starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 505
 974. Zarządzenie Nr 841/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie przeznaczenia garażu na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 504
 975. Zarządzenie Nr 704/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 503
 976. Zarządzenie Nr 611/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 502
 977. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 501
 978. Zarządzenie Nr 665/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 501
 979. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców - 26.06.2018 r.
  Wyświetleń: 500
 980. Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania członka komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynnościw postępowaniu.
  Wyświetleń: 500
 981. Zarządzenie Nr 615/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 498
 982. Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 498
 983. Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia ...
  Wyświetleń: 496
 984. Ogłoszenie o przetargu - 12.06.2018 r.
  Wyświetleń: 495
 985. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 494
 986. Zarządzenie Nr 683/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 494
 987. Zarządzenie Nr 725/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 494
 988. Zarządzenie Nr 717/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 493
 989. Zarządzenie Nr 703/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 492
 990. Zarządzenie Nr 772/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 492
 991. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 491
 992. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 491
 993. Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 491
 994. Zarządzenie Nr 861/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony ...
  Wyświetleń: 491
 995. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 04.04.2018 r.
  Wyświetleń: 489
 996. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2019 rok
  Wyświetleń: 488
 997. Zarządzenie Nr 715/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 487
 998. Informacja o wyniku na naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 481
 999. Zarządzenie Nr 730/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 481
 1000. Zarządzenie Nr 688/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Konik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 480
 1001. Zarządzenie Nr 848/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 480
 1002. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas określony do 3 lat
  Wyświetleń: 479
 1003. Zarządzenie Nr 860/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania ...
  Wyświetleń: 479
 1004. Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ...
  Wyświetleń: 477
 1005. Zarządzenie Nr 694/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 475
 1006. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 473
 1007. Zarządzenie Nr 690/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Wojtkiewicz – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego ...
  Wyświetleń: 473
 1008. Zarządzenie Nr 687/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Piskozub - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 472
 1009. Zarządzenie Nr 692/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Celiny Klimowicz – Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 471
 1010. Zarządzenie Nr 693/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 471
 1011. Zarządzenie Nr 716/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 469
 1012. Ogłoszenie wykazu nieruchmości do zbycia z dnia 17.04.2018 r.
  Wyświetleń: 467
 1013. Zarządzenie Nr 857/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 466
 1014. Zarządzenie Nr 777 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały ...
  Wyświetleń: 464
 1015. Zarządzenie Nr 849/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 461
 1016. Zarządzenie Nr 664/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 459
 1017. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 458
 1018. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.12.2018 r
  Wyświetleń: 455
 1019. Zarządzenie Nr 669/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-05-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału Spółki „DELFIN” z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 454
 1020. Zarządzenie Nr 850/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2018 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ...
  Wyświetleń: 454
 1021. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencji)
  Wyświetleń: 453
 1022. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 450
 1023. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 449
 1024. Zarządzenie Nr 873/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 449
 1025. Zarządzenie Nr 786/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe ...
  Wyświetleń: 445
 1026. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.08.2018
  Wyświetleń: 444
 1027. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.11.2018
  Wyświetleń: 443
 1028. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 441
 1029. Zarządzenie Nr 891/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 440
 1030. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.12.2018
  Wyświetleń: 439
 1031. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 439
 1032. Zarządzenie Nr 782/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 437
 1033. Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-01-2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 ...
  Wyświetleń: 436
 1034. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zniesienia współwłasności - 19.06.2018 r.
  Wyświetleń: 435
 1035. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.11.2018 r.
  Wyświetleń: 435
 1036. Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 r.
  Wyświetleń: 434
 1037. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 431
 1038. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.09.2018 r.
  Wyświetleń: 430
 1039. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach (kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 429
 1040. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 428
 1041. Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 428
 1042. Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZUZ.3.421.317.2018.BS
  Wyświetleń: 426
 1043. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki Nr 391 z mapy 8 o pow. 0,0315 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Opolskiej 47 z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 423
 1044. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 02.10.2018 r.
  Wyświetleń: 422
 1045. X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 422
 1046. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 419
 1047. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach- 06.09.2018 r.
  Wyświetleń: 419
 1048. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 10.07.2018 r.
  Wyświetleń: 417
 1049. Zarządzenie Nr 1018/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 417
 1050. Zarządzenie Nr 888/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 417
 1051. Ogłoszenie o przetargu z dnia 03.04.2018 r.
  Wyświetleń: 413
 1052. Zarządzenie Nr 678/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 412
 1053. Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 496/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy ...
  Wyświetleń: 410
 1054. Zarządzenie Nr 821/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień na 2018 rok
  Wyświetleń: 409
 1055. Informacja o wszczęściu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZUZ.3.421.147.2018.BS
  Wyświetleń: 408
 1056. Informacja z dnia 04.07.2019 r.
  Wyświetleń: 406
 1057. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 405
 1058. Zarządzenie Nr 1017/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 404
 1059. Zarządzenie Nr 631/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 402
 1060. Zarządzenie Nr 1016/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 401
 1061. Złożone petycje 2019 r.
  Wyświetleń: 399
 1062. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.11.2018 r.
  Wyświetleń: 398
 1063. Zarządzenie Nr 916/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej na ...
  Wyświetleń: 398
 1064. Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-10-2017 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 395
 1065. Zarządzenie Nr 917/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w Letnim Obozie Języka Angielskiego” organizowanym przez Gminę Zabierzów w dniach od 08 lipca 2018 r. do 21 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 393
 1066. Zarządzenie Nr 911/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 392
 1067. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 388
 1068. Zarządzenie Nr 918/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 388
 1069. Zarządzenie Nr 855/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 387
 1070. V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.03.2019 r.
  Wyświetleń: 386
 1071. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 385
 1072. Zarządzenie Nr 881/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 385
 1073. Ogłoszenie o sprzedaży i zamianie z dnia 10.04.2018 r.
  Wyświetleń: 383
 1074. Decyzja z dnia 04.09.2018
  Wyświetleń: 382
 1075. Zarządzenie Nr 880/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 379
 1076. Zarządzenie Nr 885/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 379
 1077. Zarządzenie Nr 913/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 377
 1078. Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 376
 1079. Zarządzenie Nr 788/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 375
 1080. Zarządzenie Nr 787/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności ...
  Wyświetleń: 374
 1081. Zarządzenie Nr 914/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 374
 1082. Ogłoszenie o przetargu i zamianie - 05.06.2018 r.
  Wyświetleń: 372
 1083. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 09.10.2018 r.
  Wyświetleń: 372
 1084. Zarządzenie Nr 862/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 371
 1085. Decyzja z dnia 23.07.2018
  Wyświetleń: 370
 1086. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 369
 1087. Zarządzenie Nr 852/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2018 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 369
 1088. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 368
 1089. Zarządzenie Nr 784/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 366
 1090. Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 366
 1091. Zarządzenie Nr 802/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
  Wyświetleń: 366
 1092. Zarządzenie Nr 912/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 365
 1093. Zarządzenie Nr 801/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 364
 1094. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 364
 1095. Ogłoszenie o przetargu - 20.11.2018 r.
  Wyświetleń: 363
 1096. Zarządzenie Nr 826/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...
  Wyświetleń: 363
 1097. Zarządzenie Nr 901/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 362
 1098. Zarządzenie Nr 800/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 356
 1099. Zarządzenie Nr 892/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postepowaniu
  Wyświetleń: 356
 1100. Zarządzenie Nr 910/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 354
 1101. Ogłszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 13.11.2018 r.
  Wyświetleń: 353
 1102. Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
  Wyświetleń: 353
 1103. Zarządzenie Nr 820/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 353
 1104. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 351
 1105. Zarządzenie Nr 823/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-01-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 351
 1106. Zarządzenie Nr 836/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 351
 1107. Zarządzenie Nr 843/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-01-2018 w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT-7 przez Gminę Krapkowice
  Wyświetleń: 350
 1108. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 349
 1109. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 349
 1110. Zarządzenie Nr 795/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 347
 1111. Zarządzenie Nr 971/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 347
 1112. Zarządzenie Nr 834/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 346
 1113. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2019 rok
  Wyświetleń: 345
 1114. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 344
 1115. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.11.2018
  Wyświetleń: 343
 1116. Zarządzenie Nr 765/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...
  Wyświetleń: 343
 1117. Zarządzenie Nr 842/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...
  Wyświetleń: 343
 1118. Zarządzenie Nr 858/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 342
 1119. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 340
 1120. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.06.2019 r.
  Wyświetleń: 340
 1121. Zarządzenie Nr 1055/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2018 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 340
 1122. Zarządzenie Nr 833/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 340
 1123. Zarządzenie Nr 998/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 340
 1124. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonycho wykazie nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz dzierżawy na okres 3 lat - 04.12.2018 r.
  Wyświetleń: 338
 1125. Zarządzenie Nr 1049/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 336
 1126. Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-01-2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2019/2020 do ...
  Wyświetleń: 335
 1127. Zarządzenie Nr 898/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 334
 1128. Protokół III/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 333
 1129. Zarządzenie Nr 838/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 333
 1130. Zarządzenie Nr 839/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...
  Wyświetleń: 333
 1131. Zarządzenie Nr 1050/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 329
 1132. Zarządzenie Nr 964/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-07-2018 w sprawie określenia warunków zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krapkowice, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele ...
  Wyświetleń: 329
 1133. Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 327
 1134. Zarządzenie Nr 807/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 327
 1135. Zarządzenie Nr 840/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 327
 1136. Zarządzenie Nr 922/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 326
 1137. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Straznik miejski (Aplikant) z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 325
 1138. Ogłoszenie o przetargu - 04.12.2018 r.
  Wyświetleń: 325
 1139. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 09.10.2018 r.
  Wyświetleń: 325
 1140. Zarządzenie Nr 846/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-01-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 325
 1141. Zarządzenie Nr 822/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 323
 1142. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 322
 1143. Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
  Wyświetleń: 322
 1144. Zarządzenie Nr 1052/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-11-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 321
 1145. Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...
  Wyświetleń: 321
 1146. Zarządzenie Nr 864/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 321
 1147. Zarządzenie Nr 939/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 321
 1148. Zarządzenie Nr 1053/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 319
 1149. Zarządzenie Nr 827/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 318
 1150. Zarządzenie Nr 835/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 318
 1151. Zarządzenie Nr 837/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów ...
  Wyświetleń: 318
 1152. Zarządzenie Nr 830/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 317
 1153. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 317
 1154. Zarządzenie Nr 831/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka ...
  Wyświetleń: 315
 1155. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 314
 1156. Zarządzenie Nr 1051/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 313
 1157. V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.03.2019 r.
  Wyświetleń: 312
 1158. Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 312
 1159. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 311
 1160. Zarządzenie Nr 825/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 311
 1161. Zarządzenie Nr 828/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej ...
  Wyświetleń: 311
 1162. Zarządzenie Nr 832/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 309
 1163. Zarządzenie Nr 856/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 309
 1164. Zarządzenie Nr 1028/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 308
 1165. Zarządzenie Nr 829/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 307
 1166. Zarządzenie Nr 1047/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 306
 1167. Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie przekazania pani Barbarze Szczerskiej pełniącej obowiązki dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach uprawnień w 2018 roku.
  Wyświetleń: 306
 1168. Zarządzenie Nr 883/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 305
 1169. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 304
 1170. Zarządzenie Nr 934/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 302
 1171. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 301
 1172. Zarządzenie Nr 1056/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-11-2018 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 r.
  Wyświetleń: 299
 1173. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 297
 1174. Zarządzenie Nr 1054/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 297
 1175. Zarządzenie Nr 999/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r. w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 296
 1176. Rozstrzygnięcie Burmistrza Krapkowic z dnia 19.04.2019 r.
  Wyświetleń: 295
 1177. Zarządzenie Nr 1031/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 295
 1178. Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 295
 1179. Zarządzenie Nr 859/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 294
 1180. Zarządzenie Nr 1027/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 292
 1181. Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie odbioru robót wykonanych w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz wysięgnikach naściennych na oprawy ...
  Wyświetleń: 292
 1182. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 292
 1183. Zarządzenie Nr 970/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 291
 1184. Zarządzenie Nr 1030/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 289
 1185. Zarządzenie Nr 1020/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 287
 1186. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 286
 1187. Zarządzenie Nr 890/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 286
 1188. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -26.02.2019r.
  Wyświetleń: 284
 1189. Zarządzenie Nr 887/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 284
 1190. Zarządzenie Nr 941/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 284
 1191. Zarządzenie Nr 869/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 283
 1192. Zarządzenie Nr 997/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 283
 1193. Wybory ławników 2020-2023
  Wyświetleń: 281
 1194. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 280
 1195. Zarządzenie Nr 954/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 279
 1196. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 276
 1197. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.11.2018 r.
  Wyświetleń: 275
 1198. Protokół I/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 275
 1199. Zarządzenie Nr 1000/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 275
 1200. Zarządzenie Nr 926/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-04-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 274
 1201. Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla ...
  Wyświetleń: 272
 1202. Zarządzenie Nr 956/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 272
 1203. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania z dnia z dnia 10.05.2019 r.
  Wyświetleń: 271
 1204. Zarządzenie Nr 824/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 271
 1205. Ogłoszenie o przetargu z dnia 29.03.2019 r.
  Wyświetleń: 270
 1206. Zarządzenie Nr 1032/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Wymiana chodnika ul. Leśnej w Gwoździcach.
  Wyświetleń: 270
 1207. Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 270
 1208. Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 270
 1209. Zarządzenie Nr 936/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2018 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ...
  Wyświetleń: 270
 1210. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 268
 1211. Zarządzenie Nr 845/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-01-2018 w sprawie powołania Przewodniczącego komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 268
 1212. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 267
 1213. Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2018 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 267
 1214. Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 267
 1215. Protokół II/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 266
 1216. Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 266
 1217. Zarządzenie Nr 793/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę ...
  Wyświetleń: 266
 1218. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 265
 1219. Zarządzenie Nr 851/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 265
 1220. Zarządzenie Nr 909/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 265
 1221. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 263
 1222. Zarządzenie Nr 921/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 262
 1223. Zarządzenie Nr 932/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 262
 1224. Zarządzenie Nr 940/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-05-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 262
 1225. Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 261
 1226. Zarządzenie Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...
  Wyświetleń: 261
 1227. Zarządzenie Nr 872/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 261
 1228. Zarządzenie Nr 900/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 261
 1229. Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 260
 1230. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 260
 1231. Zarządzenie Nr 948/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 260
 1232. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 02.05.2019 r.
  Wyświetleń: 259
 1233. Zarządzenie Nr 931/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 259
 1234. Zarządzenie Nr 946/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 259
 1235. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 259
 1236. Zarządzenie Nr 930/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 258
 1237. Zarządzenie Nr 889/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych za 2018 rok
  Wyświetleń: 257
 1238. Zarządzenie Nr 905/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 257
 1239. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 257
 1240. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 256
 1241. Zarządzenie Nr 928/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 256
 1242. Zarządzenie Nr 993/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-08-2018 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 255
 1243. Zarządzenie Nr 884/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 254
 1244. Zarządzenie Nr 867/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 253
 1245. Zarządzenie Nr 899/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 253
 1246. Zarządzenie Nr 919/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 252
 1247. Zarządzenie Nr 927/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-04-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 251
 1248. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania z dnia 15.05.2019 r.
  Wyświetleń: 250
 1249. Zarządzenie Nr 943/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 250
 1250. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 250
 1251. Zarządzenie Nr 1025/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 249
 1252. Zarządzenie Nr 875/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-03-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia ...
  Wyświetleń: 249
 1253. Zarządzenie Nr 897/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 248
 1254. Zarządzenie Nr 968/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 248
 1255. Zarządzenie Nr 1002/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach od roku szkolnego 2018/2019.
  Wyświetleń: 247
 1256. Zarządzenie Nr 1044/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 247
 1257. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 247
 1258. Zarządzenie Nr 920/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-04-2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 914/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy ...
  Wyświetleń: 246
 1259. Zarządzenie Nr 925/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 246
 1260. Zarządzenie Nr 942/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 246
 1261. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 245
 1262. Protokół IV/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 245
 1263. Zarządzenie Nr 1021/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 245
 1264. Zarządzenie Nr 853/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 245
 1265. Zarządzenie Nr 877/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 245
 1266. Zarządzenie Nr 893/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 245
 1267. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.03.2019 r.
  Wyświetleń: 244
 1268. Zarządzenie Nr 1015/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
  Wyświetleń: 244
 1269. Zarządzenie Nr 1048/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12-12-2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz realizacji rządowego programu ,,Dobry start
  Wyświetleń: 244
 1270. Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 244
 1271. Zarządzenie Nr 902/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-04-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 244
 1272. Zarządzenie Nr 944/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 243
 1273. Zarządzenie Nr 1042/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 242
 1274. Zarządzenie Nr 868/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 242
 1275. Zarządzenie Nr 952/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 242
 1276. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 241
 1277. Zarządzenie Nr 878/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 241
 1278. Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach.
  Wyświetleń: 241
 1279. Zarządzenie Nr 957/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 241
 1280. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 240
 1281. Zarządzenie Nr 865/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-02-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 240
 1282. Zarządzenie Nr 929/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 240
 1283. Zarządzenie Nr 945/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdania finansowegoGminy Krapkowice za 2017 rok
  Wyświetleń: 239
 1284. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 238
 1285. Zarządzenie Nr 907/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2017 rok
  Wyświetleń: 238
 1286. Zarządzenie Nr 996/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach od roku szkolnego 2018/2019.
  Wyświetleń: 238
 1287. Zarządzenie Nr 854/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 237
 1288. Zarządzenie Nr 882/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 237
 1289. Zarządzenie Nr 896/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 237
 1290. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019 r.
  Wyświetleń: 237
 1291. Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 236
 1292. Zarządzenie Nr 933/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 236
 1293. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 236
 1294. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 235
 1295. Zarządzenie Nr 953/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 235
 1296. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 07.02.2019 r.
  Wyświetleń: 234
 1297. Zarządzenie Nr 947/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-06-2018 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 234
 1298. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 234
 1299. Zarządzenie Nr 844/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-01-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 233
 1300. Zarządzenie Nr 895/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 232
 1301. Zarządzenie Nr 1029/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Remont ul. Konopnickiej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 231
 1302. Zarządzenie Nr 1046/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2018 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 231
 1303. Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 231
 1304. Zarządzenie Nr 871/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 231
 1305. Zarządzenie Nr 876/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 231
 1306. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik miejski (Aplikant) z dnia 11.09.2019 r.
  Wyświetleń: 229
 1307. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 229
 1308. Zarządzenie Nr 1039/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 228
 1309. Zarządzenie Nr 879/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 228
 1310. Zarządzenie Nr 955/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 228
 1311. Zarządzenie Nr 965/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-07-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 228
 1312. Obwieszczenie z dnia 16.04.2019 r.
  Wyświetleń: 227
 1313. Protokół V/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 226
 1314. Zarządzenie Nr 906/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 226
 1315. Zarządzenie Nr 935/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 225
 1316. Zarządzenie Nr 866/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 224
 1317. Zarządzenie Nr 951/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zniesienia współwłasności
  Wyświetleń: 224
 1318. Decyzja Burmistrza Krapkowic z dnia 13.03.2019 r. (proj. Ściborowice II)
  Wyświetleń: 223
 1319. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 223
 1320. Zawiadomienie z dnia 09.04.2019 r.
  Wyświetleń: 223
 1321. Zarządzenie Nr 1023/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 222
 1322. Zarządzenie Nr 967/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 222
 1323. Zarządzenie Nr 994/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 222
 1324. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 221
 1325. Zarządzenie Nr 1040/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach.
  Wyświetleń: 221
 1326. Zarządzenie Nr 886/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 221
 1327. Zarządzenie Nr 937/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 221
 1328. Zarządzenie Nr 1037/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 220
 1329. Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2019 w sprawie aktualizacji kart usług stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 220
 1330. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 05.04.2019 r.
  Wyświetleń: 219
 1331. Zarządzenie Nr 1001/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 219
 1332. Zarządzenie Nr 1012/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 219
 1333. Zarządzenie Nr 1024/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 219
 1334. Zarządzenie Nr 895/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 219
 1335. Zarządzenie Nr 972/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 219
 1336. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 218
 1337. Zarządzenie Nr 1034/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 218
 1338. Zarządzenie Nr 847/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 218
 1339. Zarządzenie Nr 1043/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 217
 1340. Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2019 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 216
 1341. Zarządzenie Nr 874/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 216
 1342. Zarządzenie Nr 903/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości ...
  Wyświetleń: 216
 1343. Zarządzenie Nr 904/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 216
 1344. Zarządzenie Nr 974/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2018 w sprawie przystąpienia do aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 216
 1345. Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 214
 1346. Zarządzenie Nr 923/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Romualdowi Haraf – Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 214
 1347. Zarządzenie Nr 966/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-07-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2018
  Wyświetleń: 214
 1348. Zarządzenie Nr 876/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 213
 1349. Zarządzenie Nr 978/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-07-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 213
 1350. Zarządzenie Nr 1041/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 212
 1351. Zarządzenie Nr 963/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-06-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 211
 1352. Informacja o wszczęciu postępowaniu z dnia 16.04.2019 r.
  Wyświetleń: 210
 1353. Zarządzenie Nr 1038/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 210
 1354. Zarządzenie Nr 988/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 210
 1355. Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej ...
  Wyświetleń: 209
 1356. Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności ...
  Wyświetleń: 209
 1357. Zarządzenie Nr 938/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 209
 1358. Zarządzenie Nr 969/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 208
 1359. Ogłoszenie z dnia 27.09.2019r.
  Wyświetleń: 207
 1360. Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2019 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych.
  Wyświetleń: 207
 1361. Ogłoszenie z dnia 13.09.2019 r.
  Wyświetleń: 206
 1362. Stypendia sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 206
 1363. Zarządzenie Nr 1022/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana chodnika ul.Pocztowa w  Krapkowicach
  Wyświetleń: 206
 1364. Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 206
 1365. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 205
 1366. Zarządzenie Nr 962/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 204
 1367. Zarządzenie Nr 1005/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 203
 1368. Zarządzenie Nr 980/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 203
 1369. Zarządzenie Nr 1026/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 202
 1370. Zarządzenie Nr 915/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 202
 1371. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z 05.06.2019 r.
  Wyświetleń: 199
 1372. Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 199
 1373. Zarządzenie Nr 1007/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 199
 1374. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.04.2019 r.
  Wyświetleń: 198
 1375. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 20.03.2019 r.
  Wyświetleń: 198
 1376. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 198
 1377. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.06.2019 r.
  Wyświetleń: 198
 1378. Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla ...
  Wyświetleń: 198
 1379. Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 198
 1380. Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 198
 1381. Zarządzenie Nr 977/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 198
 1382. Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych ...
  Wyświetleń: 197
 1383. Zarządzenie Nr 958/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-06-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 196
 1384. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kancelaryjnych
  Wyświetleń: 195
 1385. Publikacja dotycząca rozwoju Aglomeracji Opolskiej wobec wyzwań polityki spójności w latach 2010-2017.
  Wyświetleń: 195
 1386. Zarządzenie Nr 989/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 195
 1387. Zarządzenie Nr 986/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 194
 1388. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki położonej przy ul. Posiłek z dnia 05.07.2019 r.
  Wyświetleń: 193
 1389. Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 193
 1390. Zarządzenie Nr 987/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 193
 1391. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 192
 1392. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 192
 1393. Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 191
 1394. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 17.04.2019 r.
  Wyświetleń: 190
 1395. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki przy ul. Bolesława Prusa z dnia 21.06.2019
  Wyświetleń: 189
 1396. Ogłoszenie z dnia 30.04.2019 r.
  Wyświetleń: 189
 1397. Zarządzenie Nr 1011/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października ...
  Wyświetleń: 189
 1398. Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 189
 1399. Zarządzenie Nr 961/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’
  Wyświetleń: 189
 1400. Zarządzenie Nr 988/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 189
 1401. Zarządzenie Nr 1010/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 188
 1402. Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 188
 1403. Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-03-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r. w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 188
 1404. Zarządzenie Nr 973/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 188
 1405. Zawiadomienie z dnia 25.06.2019 r.
  Wyświetleń: 188
 1406. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 14.05.2019 r.
  Wyświetleń: 187
 1407. Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 187
 1408. Zarządzenie Nr 981/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 187
 1409. Protokół VII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 186
 1410. Zarządzenie Nr 983/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 186
 1411. Zarządzenie Nr 959/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’
  Wyświetleń: 185
 1412. Zarządzenie Nr 979/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-07-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 185
 1413. Zarządzenie Nr 960/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’
  Wyświetleń: 184
 1414. Decyzja Burmistrza Krapkowic z dnia 13.03.2019 r. (proj. Ściborowice I)
  Wyświetleń: 183
 1415. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 182
 1416. Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 182
 1417. Zarządzenie Nr 975/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu „Dobry start’’
  Wyświetleń: 181
 1418. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 180
 1419. Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 180
 1420. Zarządzenie Nr 982/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-08-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie ...
  Wyświetleń: 179
 1421. Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 642/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych ...
  Wyświetleń: 178
 1422. Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 178
 1423. Zarządzenie Nr 984/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 178
 1424. Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-06-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Rogów Opolski
  Wyświetleń: 176
 1425. X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 172
 1426. Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 172
 1427. Zarządzenie Nr 985/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 172
 1428. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 172
 1429. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki przy ul. Wierzbowej z dnia 21.06.2019
  Wyświetleń: 171
 1430. Zarządzenie Nr 1009/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 171
 1431. Zarządzenie Nr 1003/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 170
 1432. Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych ...
  Wyświetleń: 170
 1433. Zarządzenie Nr 992/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-08-2018 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 169
 1434. Zarządzenie Nr 1019/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 168
 1435. Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Martiny Majer – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 168
 1436. Zarządzenie Nr 1004/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Piastowskiej, ul. Reja i ul. ...
  Wyświetleń: 167
 1437. Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 167
 1438. Zarządzenie Nr 976/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu „Dobry start’’
  Wyświetleń: 167
 1439. Zarządzenie Nr 1006/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 166
 1440. Zarządzenie Nr 1014/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Odbudowa zerwanego dachu świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Prudnickim.
  Wyświetleń: 166
 1441. Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 166
 1442. Zarządzenie Nr 1026/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 165
 1443. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 164
 1444. Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 164
 1445. Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 164
 1446. Zarządzenie Nr 986/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 164
 1447. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - 28.06.2019 r.
  Wyświetleń: 163
 1448. Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 163
 1449. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - 24.05.2019 r.
  Wyświetleń: 162
 1450. Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-05-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 162
 1451. Zarządzenie Nr 991/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 162
 1452. Protokół VI/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 159
 1453. Zawiadomienie z dnia 26.04.2019 r.
  Wyświetleń: 159
 1454. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 158
 1455. Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 157
 1456. Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 157
 1457. Zarządzenie Nr 991/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 157
 1458. Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 154
 1459. Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 154
 1460. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10.07.2019 r.
  Wyświetleń: 152
 1461. Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 152
 1462. Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 151
 1463. Zawiadomienie z dnia 03.07.2019 r.
  Wyświetleń: 151
 1464. Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 150
 1465. Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Rogów Opolski
  Wyświetleń: 150
 1466. Zarządzenie Nr 157 /2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do przekazywania informacji ...
  Wyświetleń: 150
 1467. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.06.2019 r.
  Wyświetleń: 149
 1468. Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 149
 1469. Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 149
 1470. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - 23.08.2019 r.
  Wyświetleń: 148
 1471. Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 147
 1472. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.07.2019 r.
  Wyświetleń: 146
 1473. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  Wyświetleń: 146
 1474. Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 146
 1475. Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 146
 1476. Informacja o podjęciu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
  Wyświetleń: 145
 1477. Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 145
 1478. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 03.04.2019 r.
  Wyświetleń: 144
 1479. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 144
 1480. Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 144
 1481. Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 143
 1482. Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 143
 1483. Zarządzenie Nr 1036/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 142
 1484. Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 142
 1485. Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2019 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 142
 1486. Zarządzenie Nr 991/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 142
 1487. Zarządzenie Nr 1045/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 140
 1488. Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 140
 1489. Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-01-2019 w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice.
  Wyświetleń: 140
 1490. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 140
 1491. Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 139
 1492. Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 139
 1493. Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-06-2019 w sprawie aktualizacji "Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 138
 1494. Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2019 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 138
 1495. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 135
 1496. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.05.2019 r.
  Wyświetleń: 135
 1497. Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 134
 1498. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.12.2019
  Wyświetleń: 133
 1499. Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 133
 1500. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 133
 1501. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 132
 1502. Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
  Wyświetleń: 132
 1503. Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 132
 1504. Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 132
 1505. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 rok
  Wyświetleń: 131
 1506. Zarządzenie Nr 1013/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 131
 1507. Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 131
 1508. Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 130
 1509. Zarządzenie Nr 1035/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 129
 1510. Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 129
 1511. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 20.09.2019 r.
  Wyświetleń: 128
 1512. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 128
 1513. Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 126
 1514. Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień na 2019 rok
  Wyświetleń: 126
 1515. Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-05-2019 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w Letnim Obozie Języka Angielskiego” organizowanym przez Gminę Morawica w dniach od 7 lipca 2019 r. do 20 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 125
 1516. Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-06-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 125
 1517. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 124
 1518. Zarządzenie Nr 1033/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 123
 1519. Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 123
 1520. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 122
 1521. Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach doParlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 122
 1522. Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.
  Wyświetleń: 121
 1523. Obwieszczenie Ministra Gospodrki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24.07.2019 r.
  Wyświetleń: 119
 1524. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 118
 1525. Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 117
 1526. Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 117
 1527. Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.
  Wyświetleń: 116
 1528. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.07.2019 r.
  Wyświetleń: 115
 1529. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 115
 1530. Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 115
 1531. Zarządzenie Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-03-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 115
 1532. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - 26.07.2019 r.
  Wyświetleń: 114
 1533. Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 114
 1534. Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-01-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 113
 1535. Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka ...
  Wyświetleń: 113
 1536. Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów ...
  Wyświetleń: 112
 1537. Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2019 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ...
  Wyświetleń: 112
 1538. Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 111
 1539. Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 111
 1540. Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...
  Wyświetleń: 111
 1541. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż działki - 25.10.2019 r.
  Wyświetleń: 110
 1542. Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 109
 1543. Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 109
 1544. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 08.11.2019 r.
  Wyświetleń: 108
 1545. Protokół VIII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 107
 1546. Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 107
 1547. Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 107
 1548. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 106
 1549. Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 106
 1550. Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 105
 1551. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 105
 1552. Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szarek - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 104
 1553. Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ...
  Wyświetleń: 104
 1554. Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 104
 1555. Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-01-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznychprojektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 104
 1556. Protokół IX/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 103
 1557. Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 103
 1558. Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowakowskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 102
 1559. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 101
 1560. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 101
 1561. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 99
 1562. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 25.10.2019 r.
  Wyświetleń: 98
 1563. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 98
 1564. Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 98
 1565. Zawiadomienie z dnia 13.08.2019 r.
  Wyświetleń: 98
 1566. Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 96
 1567. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 96
 1568. Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 93
 1569. Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalność na rzecz ...
  Wyświetleń: 93
 1570. Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 92
 1571. Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2019 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdania finansowegoGminy Krapkowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 92
 1572. Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 92
 1573. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zarządzania kryszysowego i ochrony ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich z dnia 16.01.2020 r.
  Wyświetleń: 90
 1574. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat- 06.09.2019 r.
  Wyświetleń: 90
 1575. Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 90
 1576. Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-02-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej.
  Wyświetleń: 90
 1577. Zawiadomienie z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 90
 1578. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 89
 1579. Protokół X/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 89
 1580. Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 89
 1581. Zawiadomienie z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 89
 1582. Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania ...
  Wyświetleń: 88
 1583. Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 87
 1584. Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 87
 1585. Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 87
 1586. Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-04-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 86
 1587. Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 86
 1588. Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony ...
  Wyświetleń: 86
 1589. Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 86
 1590. Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki ...
  Wyświetleń: 85
 1591. Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 84
 1592. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.11.2019 r.
  Wyświetleń: 83
 1593. Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-06-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 83
 1594. Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 83
 1595. Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 81
 1596. Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 80
 1597. Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-06-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 79
 1598. Interpelacja w sprawie sondy publicznej dot. wyboru lokalizacji na cmentarz komunalny
  Wyświetleń: 78
 1599. Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-07-2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2019
  Wyświetleń: 78
 1600. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach -21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 77
 1601. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2019 rok
  Wyświetleń: 76
 1602. Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 76
 1603. Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-04-2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 75
 1604. Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 75
 1605. Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-02-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie tymczasowego podparcia zabytkowego muru w Krapkowicach przy ul. ...
  Wyświetleń: 75
 1606. Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-03-2019 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2019 rok
  Wyświetleń: 75
 1607. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 74
 1608. Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 1609. Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 74
 1610. Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-07-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 73
 1611. Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 73
 1612. Zawiadomienie z dnia 23.08.2019 r.
  Wyświetleń: 73
 1613. Zawiadominie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 73
 1614. Protokół XI/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 72
 1615. Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 72
 1616. Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 72
 1617. Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-02-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 72
 1618. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 72
 1619. Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 71
 1620. Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 71
 1621. Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 71
 1622. Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-03-2019 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych za 2019 rok
  Wyświetleń: 71
 1623. Obwieszczenie z dnia 24.09.2019 r.
  Wyświetleń: 70
 1624. Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 70
 1625. Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach od roku szkolnego 2019/2020.
  Wyświetleń: 70
 1626. Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 69
 1627. Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2019 w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie śodków z funduszu sołeckiego oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego.
  Wyświetleń: 68
 1628. Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 68
 1629. Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 68
 1630. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 68
 1631. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2020 roku
  Wyświetleń: 67
 1632. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.12.2019 r.
  Wyświetleń: 67
 1633. Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 67
 1634. Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-02-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Borek
  Wyświetleń: 67
 1635. Ogloszenie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2017 rok
  Wyświetleń: 66
 1636. Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-04-2019 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2019 dotacji celowej na ...
  Wyświetleń: 66
 1637. Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-04-2019 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2019 dotacji celowej na ...
  Wyświetleń: 65
 1638. Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 64
 1639. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 64
 1640. Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 63
 1641. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 63
 1642. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 61
 1643. Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 61
 1644. Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2019 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 61
 1645. Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 60
 1646. Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 60
 1647. Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2018 rok
  Wyświetleń: 59
 1648. Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-07-2019 zmnieniające Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia ...
  Wyświetleń: 59
 1649. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 58
 1650. Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2019 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego, określenia maksymalnych kwot środków finansowych z podziałem na obszary oraz kategorie, ustalenia wzoru wniosku, ...
  Wyświetleń: 58
 1651. Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice. Zadanie 4 - Budowa linii napowietrznej oświetlenia ...
  Wyświetleń: 58
 1652. I Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 57
 1653. Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 57
 1654. Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 57
 1655. Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i okreslenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 57
 1656. Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-09-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 57
 1657. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 56
 1658. Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Krapkowice wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ...
  Wyświetleń: 56
 1659. Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 56
 1660. Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 56
 1661. Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-08-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 56
 1662. Budżet Gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 54
 1663. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 31 października 2019 r.
  Wyświetleń: 53
 1664. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i do użyczenia z dnia 06.12.2019
  Wyświetleń: 53
 1665. Protokół XII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 53
 1666. Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 53
 1667. Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-07-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 53
 1668. Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-08-2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 53
 1669. Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 53
 1670. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 15.11.2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1671. Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 52
 1672. Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 52
 1673. Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego ...
  Wyświetleń: 52
 1674. Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 51
 1675. Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2019 w sprawie określenia Procedury realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice.
  Wyświetleń: 51
 1676. Interpelacja dot. budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 50
 1677. Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 50
 1678. Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 50
 1679. Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 50
 1680. Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 50
 1681. Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 49
 1682. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 49
 1683. Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim od roku szkolnego 2019/2020.
  Wyświetleń: 48
 1684. Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 48
 1685. Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 48
 1686. Zawiadominie
  Wyświetleń: 48
 1687. Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-09-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 5 lat
  Wyświetleń: 47
 1688. Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 47
 1689. Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 zmieniające Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy ...
  Wyświetleń: 47
 1690. Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 r.
  Wyświetleń: 46
 1691. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.12.2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1692. Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2018 rok
  Wyświetleń: 45
 1693. Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2019 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 45
 1694. Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 45
 1695. Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Piskozub - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 44
 1696. Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 44
 1697. Ogłoszenie o wyborze emitera obligacji komunalnych
  Wyświetleń: 43
 1698. Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Konik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 43
 1699. Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-11-2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice
  Wyświetleń: 43
 1700. Obwieszczenia z dnia 12.12.2019
  Wyświetleń: 42
 1701. Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-10-2019 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 42
 1702. Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 zmieniające Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy ...
  Wyświetleń: 42
 1703. Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 42
 1704. Zarządzenie Nr 222/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 1 - „Budowa linii kablowej oświetlenia ...
  Wyświetleń: 41
 1705. Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związkuz realizacją zadania pn. Naprawa zabytkowego muru przy ul. Sądowej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 41
 1706. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 40
 1707. Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 40
 1708. Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 40
 1709. Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 40
 1710. Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-11-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 2 - „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ...
  Wyświetleń: 40
 1711. Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 39
 1712. Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 38
 1713. Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 38
 1714. Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 38
 1715. Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 38
 1716. Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 38
 1717. Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 38
 1718. Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 37
 1719. Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 36
 1720. Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 36
 1721. Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-04-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 35
 1722. Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 35
 1723. Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 35
 1724. Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 35
 1725. Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 34
 1726. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 33
 1727. Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 33
 1728. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 33
 1729. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.01.2020 r.
  Wyświetleń: 32
 1730. Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 32
 1731. Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 32
 1732. Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 32
 1733. Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborachdo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych ...
  Wyświetleń: 31
 1734. Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 31
 1735. Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 30
 1736. Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 30
 1737. Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 30
 1738. Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 30
 1739. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 29
 1740. Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 28
 1741. Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 28
 1742. Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 27
 1743. Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-12-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 27
 1744. Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2019 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 27
 1745. Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-12-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 27
 1746. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20.12.2019 r.
  Wyświetleń: 26
 1747. Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 26
 1748. Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Polna w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 26
 1749. Zawiadomienie z dnia 23.12.2019 r.
  Wyświetleń: 26
 1750. Zarządzenie Nr 259 /2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 24
 1751. Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów-Nowy Młyn ...
  Wyświetleń: 23
 1752. Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2019 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 23
 1753. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko z dnia 23.12.2019 r.
  Wyświetleń: 22
 1754. Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 22
 1755. Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 22
 1756. Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 21
 1757. Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem działań na terenie gminy Krapkowice wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej ...
  Wyświetleń: 20
 1758. Zarządzenie Nr 287/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 20
 1759. Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-11-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 19
 1760. Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 19
 1761. Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 19
 1762. Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 18
 1763. Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 17
 1764. Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania Komisji ds. obliczenia wyników głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020 rok.
  Wyświetleń: 17
 1765. Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 17
 1766. Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 17
 1767. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 16
 1768. Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-10-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego członków Rady Soleckiej w Sołectwie Gwoździce
  Wyświetleń: 16
 1769. Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 3 - „Budowa oświetlenia przejścia dla ...
  Wyświetleń: 15
 1770. Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 15
 1771. Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-11-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 14
 1772. Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 14
 1773. Zarządzenie Nr 296/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień
  Wyświetleń: 13
 1774. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.01.2020 r.
  Wyświetleń: 12
 1775. Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 12
 1776. Zarządzenie Nr 288/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 12
 1777. Zarządzenie Nr 290/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Arnoldowi Joszko – Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 12
 1778. Zarządzenie Nr 292/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 12
 1779. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 11
 1780. Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2019 w sprawie odwołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 11
 1781. Zarządzenie Nr 295/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków ...
  Wyświetleń: 11
 1782. Obwieszczenie z dnia 13.01.2020 r.
  Wyświetleń: 10
 1783. Zarządzenie Nr 289/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 237/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 10
 1784. Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania Komisji mającej za zadanie ustalenie wyników głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, dotyczących lokalizacji nowego cmentarza ...
  Wyświetleń: 10
 1785. Zarządzenie Nr 282/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 9
 1786. Zarządzenie Nr 283/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2020 w sprawie powołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic oraz zmiany Zarządzenia Nr 421/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia liczby ...
  Wyświetleń: 9
 1787. Zarządzenie Nr 286/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 249/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 9
 1788. Zarządzenie Nr 291/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 1789. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2020 rok
  Wyświetleń: 7
 1790. Zarządzenie Nr 284/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 7
 1791. Zarządzenie Nr 280/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 6
 1792. Zarządzenie Nr 297/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-01-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2014
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  25-07-2014 09:57
  przez: Tomasz Slęzak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 5115
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl