Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II aktualizacji rocznej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz wskaźnika zwiększającego na 2022 rok

       Krapkowice, dnia  29.06.2022 r.

Ogłoszenie o II aktualizacji
rocznej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
oraz wskaźnika zwiększającego
na 2022 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 4 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r. poz. 935) Gmina Krapkowice ogłasza, że:

  • Zaktualizowana roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2022 r. na  1 dziecko wynosi: 13 441,52 zł
  • Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych ustalona na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2021 r. wynosi: 755,00 - w tym:

1/ dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach: 21,00
2/ dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach: 26,00

  • Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2021 r. w prowadzonych przez Gminę Krapkowice publicznych przedszkolach i szkołach wynosi ogółem: 2 165,00
  • Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi  wynosi: 1,141.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Arnold Joszko

PDFOgłoszenie o II aktualizacji rocznej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz wskaźnika zwiększającego na 2022 rok (skan z odręcznym podpisem).pdf (277,77KB)