Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.04.2022 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach 21 kwietnia 2022 r.:

PDF  Uchwała nr XXXVII-439-2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowych Gminy Krapkowice.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-440-2022 w sprawie zmiany uchwały XXXV-414-2022 z 24-02-2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-441-2022 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości współwłaścicielowi.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-442-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-443-2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-444-2022w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz innego współwłaściciela.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-445-2022 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-446-2022 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-447-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-448-2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (...).pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-449-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-450-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-451-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDF  Uchwała nr XXXVII-452-2022 w sprawie upoważnienia Burmistrza Krapkowic na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i WPF.pdf