Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 21.01.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 11.01.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznej platformy pionowej i podszybia wraz z infrastrukturą techniczną, towarzyszącą oraz przebudowę powiązanej części budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia „Nasz Szpital”, na terenie działki nr 91/54 k.m.10 obręb Krapkowice.

 

 

                                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                   /-/ Katarzyna Kubacka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji