Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2022

 • Zawiadomienie z dnia 24.06.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie – przebudowie przepustu położonego na rowie melioracyjnym w Leśnictwie Górażdże oddz. 574 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie. Działki objęte inwestycją: 7, 263/5, 263/6, 264/1, 264/2 z mapy 17 w Krapkowicach (...)

 • Obwieszczenie z dnia 20.06.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 15.06.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych, realizowaną na działkach nr 669, 679, 671 k.m.6, nr 592 k.m.5 obręb Ściborowice; nr 155, 214, 215, 104 k.m.1, nr 266, 319, 385, 442 k.m.2, nr 678 k.m.3 obręb Kórnica; nr 253, 151, 152 k.m.1 obręb Komorniki (...)

 • Obwieszczenie z dnia 6.06.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 06.06.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, realizowanej na działce nr 7 k.m.12 w Krapkowicach. (...)

 • Zawiadomienie z dnia 31.05.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer KRP7102A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową (...)

 • Obwieszczenie z dnia 27.05.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 25.05.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia n/c Ø 160PE do 2,5 kPa, realizowanej na działkach nr 99, 91/43, 91/41, 91/37, 91/30, 91/32 k.m.10 w Krapkowicach. (...)

 • Obwieszczenie z dnia 25.05.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 25.05.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjnego w Borku, na części działki nr 363/2 k.m.3 obręb Ściborowice.

 • Obwieszczenie z dnia 19.05.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 17.05.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kórnica, (...)

 • Zawiadomienie z dnia 12.05.2022

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (...)

   

 • Zawiadomienie z dnia 4.05.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer KRP7103B wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową. (...)

 • Zawiadomienie z dnia 26.04.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c Ø 160PE do 2,5 kPa.