Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o środowisku i jego ochronie - 2022 rok

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.15.2022 z dnia 20.12.2022 r.

  o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.:  ,,Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 208/48 oraz 208/34 obręb 160502_5.0006 Rogów Opolski, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie”.

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.15.2022 z dnia 20.12.2022 r. dla stron postępowania

  o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.:  „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 208/48 oraz 208/34 obręb 160502_5.0006 Rogów Opolski, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie”

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic i decyzja środowiskowa nr GGR.6220.14.2022 z dnia 14.12.2022 r.

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynku pompowni i zbiorników na potrzeby instalacji „GLUE PULP” oraz stacji uzdatniania wody, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” na terenie zakładu produkcyjnego METSA TISSUE Krapkowice sp. z o.o. w Krapkowicach. 

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.19.2022 z dnia 05.12.2022 r.

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Leśnej w Rogowie Opolskim”.

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.15.2022 z dnia 25.11.2022 r.

  o zebranych dokumentach i materiałach oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.20.2021 z dnia 11.01.2022 r. pn.: ,,Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 208/48 oraz 208/34 obręb 160502_5.0006 Rogów Opolski, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie”.

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.11.2022 z dnia 17.11.2022 r.

  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych numer 646, 647, 648, 649, 650, 651 obręb Ściborowice o mocy do 4 MW”.

 • Obwieszczenie nr GGR.6220.15.2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 10.11.2022 r.

  o zmianie nazwy przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 208/48 oraz 208/34 obręb 160502_5.0006 Rogów Opolski, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie”.

 • Obwieszczenie nr GGR.6220.4.2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 31.10.2022 r.

  Obwieszczenie nr GGR.6220.4.2022 Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie instalacji do produkcji mas bitumicznych na terenie miejscowości Dąbrówka Górna na działce  nr 266/12, obręb Dąbrówka Górna.

 • Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.15.2022 z dnia 27.10.2022 r.

  o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydajnej przez Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.20.2021 z dnia 11.01.2022 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w miejscowości Rogów Opolski, gm. Krapkowice dla firmy SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu”.

 • Obwieszczenie nr GGR.6220.11.2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 17.10.2022 r.

  o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych numer 646, 647, 648, 649, 650, 651 obręb Ściborowice o mocy do 4 MW”

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.10.2022 z dnia 29.09.2022 r. dla stron postępowania

  o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarne w miejscowości Krapkowice - Osiedle Zielone etap II"

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.10.2022 z dnia 29.09.2022 r.

  o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krapkowice - Osiedle Zielone etap II”

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.4.2022 z dnia 27.09.2022 r.

  o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej postępowania środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie instalacji do produkcji mas bitumicznych na terenie miejscowości Dąbrówka Górna na działce nr 266/12, obręb Dąbrówka Górna. (...)

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.11.2022 z dnia 14.09.2022 r.

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych numer 646, 647, 648, 649, 650, 651 obręb Ściborowice o mocy do 4 MW”.(...)

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.10.2022 z dnia 02.09.2022 r.

  o zebranych dokumentach i materiałach oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krapkowice - Osiedle Zielone etap II”. (...)

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.8.2022 z dn. 04.08.2022 r.

  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej "Krapkowice" o mocy 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". (...)

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.10.2022 r. z dnia 03.08.2022 r.

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krapkowice- Osiedle Zielone etap II”. (...)

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.4.2022 z dnia 19.07.2022 r.

  o wydaniu postanowienia o  powołaniu biegłego i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie instalacji do produkcji mas bitumicznych na terenie miejscowości Dąbrówka Górna na działce nr 266/12, obręb Dąbrówka Górna. (...)

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.8.2022 z dnia 04.07.2022 r.

  o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Krapkowice” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. (...)

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.8.2022 z dnia 08.06.2022 r.

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Krapkowice” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. (...)

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.4.2022 z dnia 27.05.2022 r.

  o wydaniu postanowienia o konieczności powołania biegłego i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie instalacji do produkcji mas bitumicznych na terenie miejscowości Dąbrówka Górna na działce nr 266/12, obręb Dąbrówka Górna.