Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 31.12.2021 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

rozbudowie GPZ 110/15 kV Krapkowice w zakresie dobudowy pola liniowego 110Kv w celu przyłączenia farmy fotowoltaicznej Krapkowice.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 150/6 i 149/2  z mapy 5 w Krapkowicach.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z dokumentami w sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                   /-/ Katarzyna Kubacka
                                                                                                    Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji