Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.12.2021 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach 16 grudnia 2021 r.:

PDF  Uchwała Nr XXXIII-396-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok.pdf
PDF  Uchwała Nr XXXIII-397-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-398-2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-399-2021 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-400-2021 w sprawie Gminnego Programu PiRPA na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-401-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-402-2021 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-403-2021 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-404-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami na 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-405-2021 w sprawie zmiany uchwały XXIV-294-2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-406-2021 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-407-2021 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej.Kopia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-408-2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-409-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-410-2021 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-411-2021 w sprawie powołania rady seniorów.pdf