Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2022 roku

OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2022 ROK

 

1. Przedmiot zgłaszanych projektów.
Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje.
Na realizację projektów w 2022 roku przeznacza się kwotę – 414 000,00 zł

3. Termin realizacji projektów.
Dofinansowanie udzielane przez Gminę Krapkowice na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2022 r.

3. Termin składania wniosków: do dnia 28 grudnia 2021 r. do godz. 15:30  

4. Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:

PDFZarządzenie nr 796/2021 z dnia 17.12.2021 r..pdf 
PDFOgłoszenie konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Krapkowice w 2022 roku.pdf 
PDFSzczegółowe warunki otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2022 roku.pdf
 

DO POBRANIA:

DOCXWzór wniosku.docx
DOCXWzór sprawozdania.docx
PDFUchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.pdf
PDFUchwała Nr XXXI/384/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice.pdf