Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 790/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2021 w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień administracyjnych, tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 17b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Marlenę Kornaś, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do wystawiania i podpisywania administracyjnych tytułów wykonawczych i innych spraw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.), również w formie dokumentu elektronicznego, podpisywanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym oraz ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 790/2021.pdf

PDF_uzasadnienie 790/2021.pdf