Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice - BZP.271.23.2021

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-S 055-143754.pdf

Opublikowano, dnia 18.03.2022 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 08.02.2022 r.


Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 17.01.2022 r.


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

Opublikowano, dnia 17.01.2022 r.


Zmiana treści SWZ

PDFZmiana treści SWZ.pdf

Opublikowano, dnia 04.01.2022 r.


Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2021_S 242-638048.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami:

PDFSWZ - Odbiór śmieci 2022-2025.pdf

PDFZałacznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc
ZIPZałącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.zip
PDFZałącznik nr 4.1 do SWZ - JEDZ-instrukcja-2021.01.20.pdf
DOCXZałącznik nr 4.2 do SWZ - Informacja dotycząca JEDZ.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - Ośw. -Gr. kap..docx
DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz sprzętu.doc
PDFZałącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy powierzenia danych osobowych.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - Uchwała Nr XVII-218-2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFZałącznik nr 10a do SWZ - Uchwała Nr XXII-267-2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Uchwała Nr XVII-219-220 w sprawie określenia szczegółowego zakresu usług.pdf
PDFZałącznik nr 11a do SWZ - Uchwała Nr XXII-268-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-219-2020.pdf
PDFZałącznik nr 12 do SWZ - Uchwała Nr XXV-327-2021 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług.pdf
PDFZałącznik nr 13 do SWZ - Wykaz punktów odbioru przeterminowanych leków.pdf
DOCXZałącznik nr 14 do SWZ - Identyfikator postępowania.docx

Opublikowano, dnia 14.12.2021 r.