Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2021 roku I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. Nr 1275

INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2021 roku  I przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej

 

      Na podstawie § 12  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 tekst jednolity)  informuję że:

Komisja Przetargowa w składzie:

1. Przewodniczący Komisji           Alfred Szewczyk

2. Członek                                     Arnold Joszko

3. Członek                                     Daniel Kondziela

4. Członek                                    Marek Smandzik

przeprowadziła  I  ustny przetarg nieograniczony na:

sprzedaż działki Nr 1275 z mapy 5 o pow. 0,0980 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Platanowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Cena wywoławcza -  100.000,00 zł 

Komisja stwierdziła, że przetarg ogłoszony został prawidłowo i na nabycie nieruchomości wpłaty wadium  w wys. 10.000,00 zł dokonało 5 uczestników przetargu.

Po trzecim ostatnim wywołaniu komisja przetargowa wyłoniła  na nabywcę działki Nr 1275 z mapy 5 o pow. 0,0980 ha za cenę netto 154.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100) + 23% podatek VAT tj. 35.420,00 zł =  cena brutto    – 189.420,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia 00/100) DK DOM Spółka z o.o.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/Arnold Joszko

PDFInformacja o wyniku przetargu dz.1275 (skan z odręcznym podpisem).pdf