Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2021 roku I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. Nr 1273

INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2021 roku  I przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej

 

      Na podstawie § 12  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 tekst jednolity)  informuję że:

Komisja  Przetargowa w składzie:

 

1. Przewodniczący Komisji           Alfred Szewczyk

2. Członek                                     Arnold Joszko

3. Członek                                     Daniel Kondziela

4. Członek                                     Marek Smandzik

 

przeprowadziła  I  ustny przetarg nieograniczony na:

sprzedaż działki Nr 1273 z mapy 5 o pow. 0,0943 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Platanowej/Klonowej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00074388/0 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  95.000,00 zł 

 

Komisja stwierdziła, że przetarg ogłoszony został prawidłowo i na nabycie nieruchomości wpłaty wadium  w wys. 9.500,00 zł dokonało 2 uczestników przetargu.

 

Po trzecim ostatnim wywołaniu komisja przetargowa wyłoniła  na nabywcę działki Nr 1273 z mapy 5 o pow. 0,0943 ha za cenę netto 97.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) + 23% podatek VAT tj. 22.310,00 zł =  cena brutto  – 119.310,00 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć 00/100) „INVESTMENTS SZCZEPANIK” Spółka jawna

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/Arnold Joszko

PDFInformacja o wyniku przetargu dz.1273 (skan z odręcznym podpisem).pdf