Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach - BZP.271.21.2021

Informacja o wyniku postępowania:

PDFogloszenie o wyniku postępowania.pdf

Opublikowano, dn.07.02.2022r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFinformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona internetowa.pdf

Opublikowano,dn.12.01.2021r.

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia 16.12.2021.pdf

Opublikowano,dn.16.12.2021r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja z art. 222 ust. 4 Pzp (002).pdf

Opublikowano,dn.16.12.2021r.

Sprostowanie wyjaśnień treści SWZ

PDFsprostowanie wyjaśnień.pdf

Opublikowano, dn.09.12.2021r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

ZIPBMS.zip
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFWyjasnienia SWZ.pdf

Opublikowano,dn.07.12.2021r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SWZ 26.11.2021r..pdf

DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc

Opublikowano,dn.26.11.2021r.

Wyjaśnienia treści SWZ

PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ 22.211.2021.pdf

Opublikowano, dn.22.11.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami:

PDFSWZ.pdf

ZIPZałącznikiod nr 1 do nr 9 oraz nr nr 14 do SWZ.zip

ZIPZałącznik nr 13 do SWZ Wytyczne dotyczące tablic informacyjnych.zip
ZIPZałącznik nr 12 do SWZ Przedmiary robót.zip
ZIPZałacznik nr 11 do SWZ STWiOR.zip
ZIPZałącznik nr 10 do SWZ Dokumentacja projektowa.zip

Opublikowano,dn. 12.11.2021r.