Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach - BZP.271.21.2021

Ogłoszenie o wykonaniu umowy:

PDFogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 07.12.2022r.pdf (55,19KB)

Opublikowano dn.07.12.2022r.

Informacja o wyniku postępowania:

PDFogloszenie o wyniku postępowania.pdf (66,47KB)

Opublikowano, dn.07.02.2022r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFinformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona internetowa.pdf (583,93KB)

Opublikowano,dn.12.01.2021r.

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia 16.12.2021.pdf (252,22KB)

Opublikowano,dn.16.12.2021r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja z art. 222 ust. 4 Pzp (002).pdf (257,24KB)

Opublikowano,dn.16.12.2021r.

Sprostowanie wyjaśnień treści SWZ

PDFsprostowanie wyjaśnień.pdf (249,01KB)

Opublikowano, dn.09.12.2021r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

ZIPBMS.zip (1,41MB)
DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc (113,50KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (40,47KB)

PDFWyjasnienia SWZ.pdf (261,03KB)

Opublikowano,dn.07.12.2021r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (398,59KB)
PDFWyjaśnienia i zmiana treści SWZ 26.11.2021r..pdf (255,07KB)

DOCZałącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc (113,50KB)

Opublikowano,dn.26.11.2021r.

Wyjaśnienia treści SWZ

PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ 22.211.2021.pdf (256,80KB)

Opublikowano, dn.22.11.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (127,39KB)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z załącznikami:

PDFSWZ.pdf (627,42KB)

ZIPZałącznikiod nr 1 do nr 9 oraz nr nr 14 do SWZ.zip (1,39MB)

ZIPZałącznik nr 13 do SWZ Wytyczne dotyczące tablic informacyjnych.zip (3,88MB)
ZIPZałącznik nr 12 do SWZ Przedmiary robót.zip (1 003,19KB)
ZIPZałacznik nr 11 do SWZ STWiOR.zip (3,79MB)
ZIPZałącznik nr 10 do SWZ Dokumentacja projektowa.zip (24,27MB)

Opublikowano,dn. 12.11.2021r.